گوتنبرگ: فراخوان به آکسیون اعتراضی علیه کشتار کودکان توسط جمهوری اسلامی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان به آکسیون اعتراضی علیه کشتار کودکان توسط جمهوری اسلامی و در دفاع از جنبش انقلابی « زن ، زندگی ، آزادی! در برنس پارکن –گوتنبرگ: درهمگامی با مردم درون ایران درنوروز۱۴۰۲باردیگر و همدردی با خانواده های جانفشانان راه آزادی ، روز شنبه ۲۵مارس ساعت ۱۳ یک بعدازظهر در شهر گوتنبرگ به خیابان می رویم. در دفاع ازخیزش انقلابی«زن -زندگی- ‌آزادی» درمقابل توحش حکومت اسلامی دربرخورد با مخالفین ازجمله کودکان ونوجوانان،کشتن و ربودن وبه بازداشت کشاندن و تحت شکنجه وآزار قراردادن آنان،بیش از هفتاد کودک با ضربات باتوم، پرتاب ازبلندی، شلیک مستقیم گلوله جنگی، با قساوت غیرقابل باوری به قتل رسیدند.

برخی از نوجوان‌ها و جوانان پس ازرهایی ازبازداشت،ازشدت فشارروانی دست به خودکشی زدند! صدها تن باشلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نابینا شدند و بشدت مجروح گردیدند. گرفتن اعترافات اجباری از کودکان و نوجوانان، تروما، تأثیرات مخرب روانی، وحشت و کابوس‌های پس ازرهایی اززندان، بخش دیگری از زندگی مالامال از اضطراب آنان است.
ازمنظرما،جای کودکان درمدرسه ومیادین بازی است.سرنگونی جمهوری اسلامی سرآغازی خواهد بود برای تحقق حقوق کودکان، برای تامین امنیت، آموزش و آرامش برای میلیونها کودک از طبقات کارگر و زحمتکش. برای رسیدن به نظامی که در آن کودکان کار وجود نداشته باشند و تمامی کودکان ایران بتوانند در آرامش و امنیت به شکوفایی استعدادهای خود بپردازند
انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ به روال حضورهفتگی درخیابان، این هفته روزشنبه ۲۵ مارس ساعت ۱۳ درهمراهی با فراخوان ( کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ )، درمیدان برنس پارکن تجمع می کنیم.
مکان: برنز پارکن جنب مجسمه یوحنا
زمان: شنبه ۲۵مارس ساعت ۱۳ یک بعدازظهر
شماره تلفن های تماس:
مهوش رشیدی بیرگانی: 0703219151
نسیم محمدی: 0736866054
امید محمدیه: 0735823334
رضا بهپوری : 0764422468
زنده باد آزادی و برابری / زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان، شکنجه، اعدام ملغی باید گردد!
مرگ بر رژیم کودک کش جمهوری اسلامی ایران!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد
مارس ۲۰۲۳