آذر مدرسی: بهاران خجسته باد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 مردم آزادیخواه ایران  سال نو و آغاز بهاری نو را به تک تک شما عزیزان تبریک میگویم. تک تک ما با قلبی توام از غم و شادی به استقبال سال آتی میرویم.
اندوه اینکه سال نو را در غیاب عزیزترین عزیزانمان آغاز میکنیم، اندوه از دست دادن عزیزان مان، غم در بند بودن عزیزانمان یا اندوه در بند بودن و محروم بودن از آغاز سال نو در کنار عزیزانمان، اندوه التیام نیافتن زخمهای عمیقی که یکی از سیاه ترین قدرتهای قرن بر پیکرمان به جا گذاشته است، بر شانه های همه ما و کل جامعه ایران سنگینی می کند.

اما تمام این اندوه ها و تمام این لطمات و زخمها نمیتواند از شادی ما از قدرتی که سال ۱۴۰۱ در کنار هم و با هم تجربه کردیم، قدرت اتحاد و عطش مشترک مان برای آزادی، برای برابری و رفاه، برای یک زندگی بهتر و از احساس قدرتی که میتوانیم دنیایی بهتر را بدست خود بسازیم ذره ای بکاهد.
سال گذشته قلبهایمان در سرتاسر جهان با هم به طپش افتاد، باهم مضطرب شدیم، با هم گریستیم، با هم پیشروی های مان را در خیابانها جشن گرفتیم و به حق از آن احساس قدرت کردیم و به خود بالیدیم.
سال گذشته بعلاوه ما در قلب جهانیان نور تغییرات بزرگ و انسانی به قدرت مردمی را روشن کردیم و روشن نگاه داشتیم. بی دلیل نیست جهان در برابر جدال ما برای ساختن آینده بدست خود، در برابر قدرت ما در تحمیل خواسته هایمان به حاکمیتی سیاه ومستبد، کلاه احترام از سر برداشت.
سال ۱۴۰۱ سال اعلام یک اتحاد سراسری شما مردم آزادیخواه برای رقم زدن سرنوشت خود، بود. مردمی که علیرغم سنگینی بار تمام دشواری های چهار دهه گذشته، نه فقط امید به یک زندگی انسانی، ازاد و برابر، شاد و سعادتمند را در دل های شان کور نکرد، که استوارتر و متحدتر از هر زمانی برای ساختن این آینده سدها را شکستند و پیشروی کردند و مصمم اند سدهای بزرگتری را شکسته و پیشروی کنند.
اگر بهار امسال علاوه بر گرامی داشت زیبایی طبیعت بهار، جای شادمانی کردن و جشن گرفتن دارد، این تغییراتی است که قدرت مردمی شما در ایران بوجود آورده است.
از طرف رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی) سال نو را به تک تک شما عزیزانی که نشان دادید هیچ قدرتی نمیتواند شما را از تلاش برای ساختن دنیایی آزاد، مرفه، برابر، شاد و سعادتمند، از تلاش برای ساختن جهانی نو به دست خود باز دارد، تبریک میگویم.
آذر مدرسی
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
https://hekmatist.com/fa/etelaeye/230319