محی الدین ابراهیمی کولبر زندانی با اتهامات واهی در ارومیه اعدام شد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی در زندان و خیابان، همچنان به جنایات دولتی ادامه می دهد!  جنبش " زن، زندگی، آزادی " بار دیگر نشان داد که جامعه ایران از زندان و شکنجه و اعدام بیزار است و خواهان آزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی و عقیدتی، توقف هر نوع شکنجه ولغو فوری «اعدام» هستند!

انجمن ما ضمن محکوم کردن جنایات گذشته و حال جمهوری اسلامی در ایران و طرح مجدد درخواست محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان این جنایات، از همه آزادیخواهان دعوت می کند تا ضمن اعلام بیزاری از این جنایات و عواقب وخیم تبلیغ و ترویج و تحمیل خشونت دولتی بر جامعه ایران، همصدا خواستار برگزاری دادگاه های عادلانه علنی و لغو فوری و همیشگی اعدام این قتل عمد دولتی، در ایران شویم!

زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
شکنجه و اعدام ملغی باید گردد!
سرنگون باد رژیم شکنجه و اعدام!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس
۲۷ اسفند ۱۴۰۱