در حمایت از فراخوان آکسیون ۲۵ فوریه ساعت ۱۴ در میدان برنس پارکن شهر گوتنبرگ

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

برای آزادی زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و پیشتیبانی از مبارزات کارگران و جنبش انقلابی « زن، زندگی، آزادی» در ایران، تجمع میکنیم. دستگاه سرکوب رژیم بیش از چهار دهه است، مبارزات مردم را سرکوب می کند، اما هر روز طوفان درو کرده و امروز در مقابل قدعلم کردن طبقه کارگر و اعتراض معلمان و بازنشستگان و مبارزان سیاسی مستاصل تر از همیشه، کیفرخواست های سوخته را علم می کند.آزادی کارگران و مبارزین سیاسی محبوب مردم سرلوحه مبارزات جاری جامعه است.

ما باید در این جدال طبقاتی و در دفاع از آزادی و معیشت و رفاه و امنیت علیه دشمن زبون، پیروز شویم. در مقابل دشمنی که تنها ابزار باقیمانده در دستانش، اسلحه و زندان است بایستیم و سر خود را بلند نگه داریم. در این میان حاکمیت اسلامی به مثابه دشمنان زنان و مردان جامعه ما، خوب فهمیده است که راه نجات ندارد. این رژیم یا باید نان، رفاه، آزادی ده ها میلیون انسان گرسنه را تامین کند یا ضرروتا باید به دست همان مردم سرنگون شود. راه سومی نیست. رژیم اعتراف می کند که قادر به تامین رفاه و آزادی جامعه نیست.اما راه سوم که سرکوب و خفقان و ترساندن جامعه است هم نجاتش نمی دهد. چرا که برای ترساندن و مرعوب کردن جامعه دیگر دیر شده است.
در حمایت از فراخوان کانون همبستگی؛ ما انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ
ازهمه شما آزادیخواهان، همه سازمانهای مترقی ، جریانات، نهادها و پناهندگان را به اعتراض وسیع علیه اعدام، زندان ، شکنجه، ترور و تعرض به زندگی وآسایش کارگران و مدافعین آن فرا می خوانیم. در کنارمردم آزادیخواه ایران خواب را بر ارتجاع سیاه اسلامی حرام کنیم!
زمان : شنبه ۲۵ فوریه ، ساعت۱۴
مکان: برنز پارکن جنب مجسمه یوحنا
شماره های تماس
مهوش رشید بیرگانی: 0703219151 ـ نسیم محمدی: 0736866054
نیایش تقی پور: 0739382294 : رضا بهپوری : 0764422468
زنده باد آزادی، زنده باد برابری
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران!
کارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
فوریه 2023