اعلامیه حزب حکمتیست: همبستگی کارگری مرز نمی شناسد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

میتینگ اتحادیه های کارگری در حمایت از خیزش انقلابی و جنبش کارگری در ایران: امروز ٨ فوریه برابر با ١٩ بهمن، اتحادیه های کارگری در حمایت از خیزش انقلابی و جنبش کارگری در ایران در کشوهای مختلف اجتماعاتی برگزار کردند. در انگلستان با ابتکار رفیق جمال دشتی و تلاش جان مک دانالد از نمایندگان جناح چپ حزب لیبر در پارلمان بریتانیا، در تاریخ ٢٨ نوامبر "کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران" شکل گرفت و نهادها و فعالین چپ سوسیالیست وارد آن شدند.

این اقدام که از انگلستان شروع شد بسرعت بین المللی شد و در کشورهای دیگر اتحادیه های کارگری از این ابتکار حمایت کردند. براساس اقدامات این کمیته امروز ابتدا تظاهراتی مقابل پارلمان انگلیس برگزار شد. این اجتماع با حضور فعال کمونیست ها و سوسیالیست ها و نمایندگان حزب کارگر و فعالین اتحادیه های کارگری خدمات اجتماعی و حمل و نقل برگزار شد و طی آن از جمله جان مک دانالد رئیس کمیته همبستگی و سپس جرمی کوربین و ریچاد برگن از نمایندان پارلمان سخنرانی کردند. از دیگر سخنرانان این اجتماع رفقا آذر ماجدی، هلاله طاهری، دیانا نامی، ستار رحمانی، فریبرز پویا و الماس فرضی بودند. در ادامه میتینگ بزرگی در درون پارلمان برگزار شد و کمونیست ها و فعالین جنبش کارگری در این بحث فعالانه دخالت کردند. در نشست پارلمان از جمله تصویب شد که در روز جهانی زن یک حرکت بزرگ در دفاع از خیزش انقلابی ایران برگزار شود، دولت بریتانیا را برای بستن سفارت جمهوری اسلامی و اخراج دیپلماتها تحت فشار قرار داده شود و در مقابل تحرکات جریانات دست راستی از تحرک رادیکال و برابری طلب در ایران دفاع شود.
در دانمارک با ابتکار ٬٬ کمیته زن زندگی آزادی ٬٬ و رفیق ناهید ریاضی اتحادیه ها و سازمانهای زنان از جمله؛ "کنفدراسیون اتحادیه های کارگری3F "، "اتحادیه کارگرات خدمات HK"، "اتحادیه کارگری FOA"، "اتحادیه سراسری مربیان کودک LFS"، "اتحادیه معلمان کپنهاگ"، "سازمان سراسری زنان دانمارک (شورای زنان)"، "شورای سراسری دانشجویان دانمارک"، "اتحادیه متخصصین IT"، "اتحادیه آکادمیک ها"، "اتحادیه پرستاران"، "اتحادیه مشاوران اجتماعی"، "اتحادیه کارگران رشته برق و الکتریسیته لوکال کپنهاک" و "اتحادیه تکنیسن های استان کپنهاک و بنهالم" از این حرکت حمایت کردند. در دانمارک چهار خواست در اجتماع امروز برجسته بودند: ١- لغو فوری مجازات اعدام ٢- ‌آزادی زندانین سیاسی ٣- آزادی اجتماعات و ٤- رفع تبعیض جنسی و حجاب. در نروژ و سوئد اتحادیه های سراسری کارگران این کشورها "ال او" حمایت خود را از این اقدام اتحادیه ای و کارگری اعلام کردند.
در فرانسه به ابتکار آکسل پرسون از رهبران "ث ژ ت" و اعتصاب بزرگ جاری در فرانسه و چند اتحادیه دیگر، اول صبح کارگران مقابل سفارت آدمکشان جمهوری اسلامی دست به اجتماع و اعتراض زدند. کارگران فرانسه در حمایت از جنبش کارگری ایران سابقه قدیمی دارند و خیزش انقلابی در ایران را با علاقه دنبال می کنند.
در کانادا "اتحادیه کارگران خدمات عمومی آنتاریو" در "همبستگی با جنبش کارگری ایران و قیام زن زندگی آزادی" جلسه ای برگزار کرد که طی آن نیلوفر گلکار عضو کمیته اجرایی اتحادیه کارگران خدمات عمومی و شیوا عاملی راد از فعالین جنبش معلمان از سخنرانان این نشست بودند.
در آلمان اتحادیه "د گ ب" روز ٧ فوریه بیانیه ای صادر کرد و ضمن دفاع از کارگران و معلمان زندانی و انتشار اسامی آنان از حرکت انقلابی و زنانه در ایران و اهداف جنبش کارگری دفاع کرد. همینطور امروز کمونیست های ایران در مقابل دفتر د گ ب آلمان تظاهرات اعتراضی در حمایت از اقدام اتحادیه های کارگری در دفاع از جنبش کارگری و خیزش انقلابی در ایران برگزار کردند.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به دست اندرکاران و شرکت کنندگان در اجتماعات امروز در دفاع از خیزش انقلابی و جنبش کارگری ایران درود میفرستد و دست شان را بگرمی میفشارد. در شرایطی که اپوزیسیون راست و بورژوائی ایران تلاش دارد با حمایت دولتها و لابی های فاسد سرمایه داری از خیزش انقلابی سوءاستفاده کند، این اقدام بین المللی کارگری در حمایت از طبقه کارگر و خیزش انقلابی ارزشمند و حیاتی و یک نیاز مبرم جنبش انقلابی است.
مهمترین مسئله روز جهانی زن امسال، خیزش انقلابی و زنانه در ایران است. فراخوان ما اینست که مناسبت روز جهانی زن، 8 مارس را به روز بین المللی حمایت از خیزش انقلابی و امر آزادی و برابری زن و مرد و جنبش کارگری ایران و راه حل کارگری و سوسیالیستی تبدیل کنیم.

پرتوان باد همبستگی جهانی کارگران!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
١٩ بهمن ١٤٠١- ٨ فوریه ٢٠٢٣
• برای دیدن فیلم و عکس و گزارش کامل امروز به صفحه حزب مراجعه کنید.