زنده باد انقلاب ، پیروزباد مبارزه مداوم جنبش زن- زندگی - آزادی در سراسرایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

انسان های شریف و آزادیخواه گوتنبرگ و حومه! چهل وچهار سال گذشته ، درچنین روزهایی مردم ایران دیکتاتوری پهلوی،برخاسته از کودتای ننگین امپریالبسیتی واتحاد دربار و روحانیت وسلطه ساواک وشعبان جعفری ها ودجاله ها وتهاجم ارتش در۲۸ مرداد ۱۳۳۲با برانداختن دولت ملی دکترمصدق، سیطره دیکتاتوری تمام عیارسلطنت پهلوی ونظام تک حزبی رستاخیزدرکل جامعه سایه افکند. جنایات بعدی نظام ازتجاوزبه حریم دانشگاه و جنایت ۱۶آذر۳۲ تا اعدام خسروگلسرخی وکرامت الله دانشیان تا کشتارفرزندان مردم درکوهپایه های اوین وزندانی کردنها، کشور را به زرادخانه امپریالیستی بدل نمود تا تاجگذاری شاهانه خود را درمنطقه به ثبوت رساند.شاه با زندان کردنها ومحدودیت تراشی ها برای فعالان احزاب و سازمان های آن دوره، مساجد را گشود و سلطه مذهب وروحانیت برحیات جامعه مستولی گردید.

اما دیری نپائید که مردم به پاخاسته کشور به حرکت درآمدند وطی روزهای۲۱ و۲۲ بهمن محمد رضاشاهی که پیشترگفته بود: « صدای پای انقلاب شما را شنیدم » را بزیرکشیدند. خمینی ازکمینگاه بیرون جست وازنوفل لوشاتو راهی ایران شد و سوار موج انقلاب مردم و با رواج دین سالاری و نیرنگ و خدعه و ارائه سیمای مستضعف پناهی، برخرمراد سوار گردید. او و بازماندگانش با سفاکی، بیرحمی، آفریدن جنایت های پرشمار، لعنت دودمانی را برای خود و آمرزش را برای خاندان پهلوی هموارکردند . بطوریکه مردم با لعنت به اینان به جان کفن دزد اولی دعا می کنند!
جامعه ایران طی این سال ها آبستن حوادث پرشماری بود وهیچگاه ازتحرک و رودر رویی با کلیت نظام اسلامی باز نماند. سال ۱۴۰۱با قتل حکومتی مهسا"ژینا" امینی ،و انجام مراسم خاکسپاری ، اسمش بدل به رمزمبارزه زنان جامعه ماگردید وسیمای آتش زنه زنان با شعار«زن-زندگی-آزادی» از شهری به شهری وازاستانی به استانی به نماد مبارزه ای تمام عیار برای بزیر کشیدن کل نظام اسلامی بدل گردید.
مبارزه همه سویه درون کشور،پیوند دانش آموزان دختر و پسر- دانشجویان - معلمان و اساتید - زنان - کارگران - بازنشستگان - ورزشکاران - روزنامه نگاران و ایجاد کمیته های مقاومت محلات ،ایستادگی بیمانندی را به اثبات رساند که دستگیری ، بازداشت و کودک کُشی ، آدم ربایی و سر به نیست کردن جوانان و اعدام و زندانی نمودن بیش از بیست هزار نفر ثمره این مقاومت و پایداری است .
مبارزه خارج از کشور همپای آنچه در درون کشور می گذرد نقش و موقعیت اپوزیسیون آزادیخواه و تحول طلب مقابل نظام اسلامی و دفاع از مبارزه طبقات اجتماعی را نشان می دهد .
انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ به روال حضورهفتگی فعالانش درخیابان، این هفته۱۱ فوریه برابر۲۲بهمن، ساعت ۱۴درهمراهی با فراخوان فعالان ( کانون همبستگی با مبارزات انقلابی ایران - گوتنبرگ )، درهمگامی با « کلکتیو زن- زندگی -آزادی» در شهرهای مختلف اروپایی ازجمله:آمستردام - بروکسل، برلین- برمن - اسلو- فرانکفورت- پاریس- منچستر- لندن - گوتینگن- هامبورگ- وین و گوتنبرگ برگزار می گردد. همه شما آزادیخواهان ایرانی را در همگامی و همراهی با انقلاب وعلیه ستم و ارتجاع برای رهایی مردمان ایران به میدان برنس پارکن ساعت ۱۴ دو بعدازظهر شنبه۱۱ فوریه برابر(۲۲بهمن۱۴۰۱) فرا میخوانیم.باپایان آکسیون همراه دوستان درسالن اجتماعات هاگابیون درسومین مجمع عمومی کانون شرکت خواهیم کرد !
زمان : روزشنبه ۱۱ فوریه ساعت ۱۴:۰۰ دو بعدازظهر
مکان : میدان « برنز پارکن» کنار مجسمه یوحنا در شهر گوتنبرگ
تلفن‌های تماس : مهوش رشیدی بیرگانی 0703219151 ـ نسیم محمدی 0736866054 ـ امید محمدیه 0735823334 رضا بهپوری 0764422468
انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ / سوئد