"برای طناب دارشان دنبال گردن می گردند"! جان شاکر بهروز و مجید رضا رهنورد در خطر است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب حکمتیست:  در روزهای اخیر تعدادی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی ازجمله؛ سهند نورمحمدزاده، مجید رضا رهنورد، شاکر بهروز، توماج صالحی و سامان یاسین طی محاکمه های نمایشی براساس پرونده سازی و شکنجه، به عنوان "محاربه با نظام" و "مفسد فی الارض" محکوم شدند. اخبار منتشر شده تاکنونی از جابجایی شاکر بهروز به نقطه ای نامعلوم و اجرای قریب الوقوع حکم اعدام برای مجید رضا رهنورد در ملاءعام سخن میگویند.

همه می دانند اتهامات هرچه باشد، تماماً ضد حقیقت و دروغ است. سران رژیم اسلامی فکر میکنند بعد از ضربات مهلکی که از هفتاد و سه روز خروش انقلابی خوردند، الان باید خودی نشان دهند. بقول زنده یاد نوید افکاری "برای طناب دارشان دنبال گردن می گردند". خامنه ای و اوباش حکومت بیهوده فکر میکنند با دور دیگری از اعدام انقلابیون نظامشان از مهلکه نجات می یابد. نه امروز دهه شصت است، نه مردم همان مرداعلامیه حزب حکمتیست:  در روزهای اخیر تعدادی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی ازجمله؛ سهند نورمحمدزاده، مجید رضا رهنورد، شاکر بهروز، توماجمند و نه حکومت همان حکومت است. در یک جامعه انقلابی و تشنه تغییر، قتل عام در بلوچستان و کردستان و زندانها، مانند دهه شصت به تثبیت حکومت منجر نشده و نخواهد شد. برعکس، رژیم اسلامی را در موقعیت رژیم شاه بعد از کشتار ١٧ شهریور ٥٧ در میدان ژاله قرار داده است. جنگ تازه آغاز شده است.

زنان و مردان انقلابی!
هدف مشخص رژیم جنایتکار اسلامی از اعدام معترضین، چیزی جز اعدام انقلاب و اعدام آرزوها و آرمانهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران نیست. ما باید جواب درخوری به این تهدیدها بدهیم. جان زندانیان سیاسی و معترضین بازداشتی در خطر است. اجتماع اینروزهای خانواده های زندانیان مقابل زندان اوین را گسترش دهیم. برای جلوگیری از احکام اعدام بطور عاجل در مقابل زندانها و بازداشتگاه ها اجتماع کنیم. نهیتا باید بسرعت نیروی انقلاب برای تعرض به زندانها، تسخیر زندانها و آزادی زندانیان آماده شود. یک گام مهم این کار اجتماعات فوری در مقابل زندانها و هر جای ذیربط با خواست مشخص لغو احکام صادر شده و آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی است.

زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٨ آذر ١٤٠١ – ٢٩ نوامبر ٢٠٢٢