مینا احدی: فردا پنجشنبه، ٣ آذر، در سراسر ایران، به یاری مردم کردستان بشتابیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتصاب عمومی و اعتراضات خیابانی، پاسخ محکم مردم قهرمان ایران، به سرکوب وحشیانه مردم کردستان و بلوچستان! اعتصاب عمومی و اعتراضات خیابانی، اقدامی مهم و حیاتی در دفاع از اتحاد مردم در انقلاب زن، زندگی، آزادی!
مردم آزاده ایران، زنان و مردان قهرمان!

سه روز است که مردم شهرهای جوانرود، پیرانشهر، مهاباد و بوکان و .. با سرکوب وحشیانه و حملات خونبار لشکر حکومت اسلامی رو در رو هستند. به خانه های مردم حمله میکنند، در خیابانها به هر جنبنده ای شلیک میکنند و زخمی ها را می ربایند و حتی اجازه مداوا و خون دادن به مجروحین نمیدهند، حکومت در جوانرود از گاز سمی و شیمیایی استفاده کرده و جان و زندگی هزاران نفر را به خطر انداخته و فضای وحشت غیر قابل تصوری هم برای کودکان ایجاد کرده است.
در کردستان جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده و باید همه پاسخ محکمی به این وحشیگری لشکر اسلام بدهیم.
از همه مردم در همه جای ایران، دعوت میکنم که در روز پنج شنبه سوم آذر در هر جایی که هستید، به اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در خیابانها دامن زده و به حکومت جانیان اسلامی نشان دهیم که یکپارچه در مقابل این خون ریختن به انقلاب زیر و رو کننده در ایران، می ایستیم و در عین حال به همگان نشان میدهیم که مردمی متحد هستیم و خواهان سرنگونی فوری این حکومت مرگ و نیستی و جنایت و سرکوب هستیم.
ما به دنیا نشان میدهیم که در مقابل تشبثات حکومت اسلامی برای ایجاد تفرقه می ایستیم. این روزها شاهدیم که تعدادی از درد و رنج مردم کردستان و بلوچستان میگویند اما با حمله به بقیه مردم ایران و بقول خودشان " مرکز نشینان" ، بر طبل ناسیونالیستی قومگرایانه میکوبند و تفرقه بین مردم را جار میزند، و در مقابل اینها تعداد دیگری با هر حرکت اعتراضی از سوی مردم کردستان و بلوچستان، فریاد وامصیبتا سر داده و ازخطر جدایی از ایران وبرباد رفتن تمامیت ارضی حرف میزنند. با این اعتراض متحدانه فردا پنج شنبه، در عین حال پاسخ محکمی به این تفرقه افکنی ها خواهیم داد. . همه میدانیم که سر منشا این تفرقه اندازی ها حکومت فاشیست اسلامی ایران است!
آنچه این روزها در کردستان اتفاق می افتد، اوج وحشیگری یک حکومت جلاد و جنایتکار را نشان میدهد و باید در مقابل آن فورا کاری کرد. باید فردا پنجشنبه را به یک اتفاق مهم در تاریخ انقلاب زن، زندگی، آزادی تبدیل کنیم! باید متحدانه تا سرنگونی این حکومت وحشی و خونریز اسلامی پیش برویم.
زنده باد مبارزات مردم قهرمان ایران علیه سر مار اسلام سیاسی!
زنده باد انقلاب زن، زندگی ، آزادی!
زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی!
مینا احدی