كردستان یكپارچه در اعتراض و اعتصاب

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دفتر كردستان حزب حكمتیست (خط رسمی): چند روز گذشته بسیاری از شهرهای كردستان از مهاباد تا پیرانشهر، بوكان، سقز، سنندج، مریوان، جوانرود، كامیاران، دیواندره و ... همراه با مردم آزادیخواه در شهرهای ایران، میدان اعتراض و تجمع در میادین شهرها، محلات، دانشگاهها و مراكز تحصیلی و بر آرامگاه جانباختگان و به یاد آبان ۹۸ بود. اعتراضاتی كه بطور سراسری شعار آزادی، برابری و آزادی زن و خواست سرنگونی جمهوری اسلامی را سر داد و حاكمیت را با وحشت روبرو كرد.

جمهوری اسلامی در این چند روز با لشکر کشی نظامی به شهرهای كردستان و با بسیج همه مزدوران خود، شهرهای مهاباد، بوكان، جوانرود، پیرانشهر و سقز و بقیه شهرها را به میدان تاخت و تاز خود تبدیل كرد و تعدای از جوانان و مردم مبارز را به گلوله بست و به قتل رساند. اكنون هم با نیروهای نظامی خود شبها به محلات میریزند و خانه و اماكن مردم را با عربده كشی و برای ایجاد وحشت به گلوله میبندند. لشكر كشی به شهرهای كردستان و راه انداختن كشتار با هدف سركوب انقلاب در ایران و ترساندن مردم آزادیخواه انجام گرفت، جنایتی كه با اعتراض سراسری مواجه شد. در این چند روز در بسیاری از شهرها در كردستان و از جمله پیرانشهر، مهاباد، اشنویه، بوكان، سقز، جوانرود، سلاس باباجانی، كامیاران و... مردم در اعتصاب بودند. در این روزها بسیاری از شهرهای ایران نیز مركز اعتراض و حتی اعتصاب بود و دانشگاهها مركز تجمع دانشجویان، و در این اعتراضات حمله به شهرهای كردستان نه تنها محكوم شد كه بعلاوه با شعارهای خود همبستگی سراسری و اتحاد مردم محروم اعلام شد و دست رد بر سینه حاكمیت برای ایجاد انشقاق و جدا كردن كردستان از بقیه ایران زده شد، كاری كه قبلا در زاهدان انجام گرفت.

مردم آزادیخواه كردستان!
جوانان، زنان!
مبارزه و اعتراضات شما در كردستان به عنوان بخشی در هم تنیده از اعتراضات سراسری و آزادیخواهانه مردم ایران تا اكنون جمهوری اسلامی را در منگنه گذاشته است و ترس و وحشت از انقلاب در ایران را در رگ و پوست دشمنان ما تنیده است. اعتصابات و اعتراضات همبسته شما، طنین شعارهای آزادیخواهانه و سراسری از شهرهای كردستان و شهرهای ایران، حمایت مردم آزادیخواه در سراسر ایران از مردم كردستان و محكوم كردن نقشه شوم حمله به شهرهای كردستان برای سركوب انقلاب در ایران، حكومت ایران را ناكام گذاشت.
روز جمعه چهارم آذر روز مبارزه با خشونت علیه زنان در جهان قطعا به روز حمایت از انقلاب زنانه در ایران، حمایت و اعلام همبستگی با اعتراضات آزادیخواهانه در دوماه گذشته تبدیل میشود. ما زنان، ما جوانان و مردم آزدیخواه در شهرهای كردستان همگام و همبسته با مردم در سراسر ایران، این روز را به روز نه گفتن به آپارتاید جنسی، به روز دفاع از انقلاب زنانه ایران و روز دفاع از آزادی و برابری و روز اعلام همبستگی سراسری خود علیه جمهوری اسلامی تبدیل میكنیم.
دفتر كردستان حزب حكمتیست (خط رسمی) شما مردم آزادیخواه، زنان و جوانان انقلابی و برابری طلب را به اعتراضات متحد علیه جمهوری اسلامی برای حق زن، برای آزادی همه زندانیان و برای آزادی، برابری و برای سرنگونی جمهوری اسلامی فرامیخواند.

دفتر كردستان حزب حكمتیست (خط رسمی)
دوم آذر ۱۴۰۱- ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲