گزارش، شنبه ۱۹ نوامبر در استکهلم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در تداوم اعتراضات و آکسیون های پی درپی ، شنبه ۱۹ نوامبر، برابر با ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۵، تظاهرات در مرکز شهر استکهلم آغاز شد، این تظاهرات را شورای استکهلم همراه با فعالین سوسیالیست و آزادیخواه شهر و همچنین سازمانها و احزاب چپ و کمونیست سازمان داده بود .جمع پر شماری از مردمانی با پرچم های سرخ ، زیر برف و سرما در میدان مرکزی شهر جمع شده بودند تا بار دیگر حمایتشان را از جنبش انقلابی مردم ایران فریاد زنند.

سخنرانی های کوتاهی داشتیم، از جمله نمایندگانی از جریان های چپ سوئدی ، حزب عدالت سوسیالیستی و جریان سیاست سوسیالیستی و همچنین از حزب کمونیست ایران، سازمان فدائیان ـ اقلیت، حزب حکمتیست، حزب حکمتیست(خط رسمی)، چریک های فدايی خلق و….همچنین پخش سرودهای انقلابی که همراه بود با شعارهايی به زبان های سوئدی و فارسی. از جمله شعارها:
مرگ بر جمهوری اسلامی ــ سفارت جمهوری اسلامی ، مرکز ترروریستی است و باید تعطیل شود ــ نان، کار، آزادی اداره شورائی ـ زن، زندگی، آزادی اداره شورائی ــ نه شاه میخایم، نه ملا، قدرت به دست شورا ـــ مرگ بر ستم گر، چه شاه باشه، چه رهبر ـــ کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد ــ زن، زندگی آزادی ، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم . و …..
بهترین بخش این حرکت راهپیمايی بود که به طرف میدان دیگری در شهر، مینت توریت، داشتیم و با استقبال عابرین روبرو شدیم.
بدون آنکه بخواهیم از نقصان ها و ضعف هائی که می تواند در هر نوع کار عملی خودنمائی کند چشم پوشی کنیم ، تظاهرات ۱۹ نوامبر موفق بود. همکاری نزدیک آزادیخواهان، چپ ها و کمونیست ها و سازمان دادن حرکتی با تاکید بر ضرورت سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری اسلامی ایران، تاکید بر آلترناتیو کارگری و شورائی به عنوان الترناتیوی که توان پاسخ گوی به خواست آزادی و رهايی انسانهای رنج دیده را در خود دارد، از نکات مثبت این حرکت بود.
شورا به سهم خود، دست همه رفقائی که در تدارک و پیشبرد این حرکت و همچنین همراهانی که باشرکت خود سرمای این روز را به شوری گرم و رفیقانه تبدیل کردند، می فشارد.
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

لینک فیلم های این تظاهرات در یوتیوب.

 کلیپ اول

 کلیپ دوم

 کلیپ سوم و پایانی