این توطئه هم شكست میخورد (در حاشیه لشكركشی به كردستان)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

طی چند روز گذشته و همراه با اعتراضات سراسری در ایران، بسیاری از شهرهای كردستان نیز صحنه اعتراضات جوانان و مردم آزادیخواه به یاد آبان ۹۸ و در محكومیت كشتار و جنایت جمهوری اسلامی بود. دامنه این اعتراضات با حمله اوباش مسلح و گارد ویژه و مزدوران محلی به جنگ و گریزهای خیابانی و كوچه به كوچه در تعدادی از شهرها و از جمله مهاباد، بوكان، پیرانشهر و جوانرود، سقز، سنندج، مریوان، كامیاران و ... تبدیل شد.
بدنبال این ماجرا جمهوری اسلامی در برنامه ای نقشه مند بار دیگر دست به تلاشی شیادانه زد و همزمان با تبلیغات زهرآگین و ادعاهای شناخته شده ای چون جنگ با "واحدهای مسلح وابسته به احزاب اپوزیسیون و تجزیه طلبان" با گسیل ستون های نظامی به شهرهای كردستان و خصوصا مهاباد، بوكان، پیرانشهر و جوانرود و حمله به مردم معترض، دست به جنایات و كشتار مردم معترض زد. مردم با دست های خالی اما قلب هایی مملو از خشم و نفرت و عزمی راسخ در مقابل این توحش دست به مقاومتی قهرمانانه زدند.

جمهوری اسلامی مستاصل از سرکوب خیزش سراسری مردم آزادیخواه، تلاش میكند با سركوب مردم كردستان و کشتار بیرحمانه آنان از مردم ایران زهر چشم بگیرد و رعب و ترس را بر جامعه حاكم كند. تلاش میکند کشتار مرد کردستان "درس عبرتی" باشد برای میلیونها انسانی که با مشتهای گره کرده خود فریاد میزنند "آزادی و برابری"! تلاش میكند با تبلیغات پوچ "جنگ با تجزیه طلبان" میان مردم كردستان و سایر نقاط ایران فاصله بیندازد. تلاش میکند سناریوی لشکرکشی به کردستان برای حمله به دستاوردهای انقلاب ۵۷ را تکرار کند. توطئه ای که از همان ابتدا توسط مردم انقلابی و آزادیخواه در سرتاسر ایران، از سنندج و مهاباد و پیرانشهر تا تهران و زاهدان و ... شکست خورد. حمله نظامی به شهرهای کردستان آتش خشم و نفرت و اعتراض مردم در سرتاسر ایران را گسترده تر کرد.
جانیان و قاتلین مردم فراموش كرده اند كه امروز سراسر ایران میدان جنگ و جدال برای به گور سپردن ارتجاع حاكم است. فراموش کرده اند که قبل از این حمله مردم آزادیخواه در سرتاسر ایران اتحاد و همسرنوشتی خود را با صدای رسا اعلام کرده بودند. مردم پیرانشهر با شعار "کرد بلوچ آذری، آزادی برابری"، مردم مهاباد با شعارهای "از كردستان تا جلفا، قدرت بدست شورا"، "از کردستان تا جهرم، قدرت بدست مردم" و مردم تهران با شعار "مهاباد، كردستان، الگوی كل ایران"، "مهاباد، كردستان چشم و چراغ ایران"، یك بار دیگر پوزه حكام را به خاك مالیدند و با اعلام اتحاد عمیق خود جواب این توطئه را دادند.

مردم آزادیخواه ایران
تحولات بیش از دو ماه گذشته تا این لحظه نشان داده است که میان ما مردم آزادیخواه و جمهوری اسلامی، جنگی در همه جبهه ها و میدانها به وسعت ایران در جریان است. این تحولات نشان داده است كه جمهوری اسلامی دیگر ماندنی نیست و باید گورش را گم كند. در این جدال روزی مراكز كارگری و روزی دانشگاه، روزی تهران، زاهدان، تبریز و روزی سنندج، مهاباد، بوكان و.... قلب تپنده انقلاب در جریان ماست. این یك جنبش واحد برای آزادی، برای برابری، برای حق زن، برای رفاه، برای سعادت و شادی و برای بازگرداندن حرمت و كرامت انسانی به خود و برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.
جنبش ما در این مسیر با هوشیاری كمبودهایش را رفع میكند، دوستان دروغین خود را می شناسد و آنها را منزوی میکند، خود را سازمان میدهد و همه مردم آزادیخواه را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب چون ارتشی واحد به هم وصل میكند. ترفندهای جمهوری اسلامی و تلاش شنیع او برای انشقاق در صفوف ما به نام مذهب و ملیت و ... را تا كنون با هوشیاری و قدرت در هم شكسته ایم. رمز پیروزی ما اتحاد سراسری ما است. باید در همه میدان ها، در همه شهرها، در مراكز كار و تحصیل و محلات زندگی خود، نیرویمان را متحد كنیم و خود را برای جدال نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و اعمال حاكمیت خود آماده كنیم. این تنها راه پیروزی ما است.

زنده باد آزادی و برابری
حزب حكمتسیت (خط رسمی)
۳۰ آبان ۱۴۰۱- ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲