اعتراضات سراسری به یاد آبان!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در سه روز گذشته سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان، سراسر ایران میدان جدال مردم آزادیخواه با جمهوری اسلامی بود. در این روزها در دهها شهر ایران، در بسیاری از دانشگاهها و مدارس و محلات از جمله در مناطق و محلات مختلف تهران بزرگ، در اصفهان، شیراز، سنندج، مهاباد، بوكان، سقز، كامیاران، كرمانشاه، تبریز، ایذه، گیلان، یزد، كرمان، بابل، رشت، گرگان، كرج، بوشهر، لاهیجان، قائم شهر، و بسیاری از شهرهای دیگر و حتی روستاها، شاهد انواع تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، به یاد جانباختگان آبان ۹۸ و به یاد همه عزیزانی كه در این روزها توسط جمهوری اسلامی كشته شدند بودیم.

در بسیاری از این شهرها مردم با بستن بازار و اعتصاب عمومی، به اعتراضات پیوستند. جمهوری اسلامی علیرغم تهدیدهای مكرر و گسیل نیروهای نظامی، گاردهای ویژه و مزدوران اطلاعاتی و لباس شخصی و همه اقداماتی كه كرده بود، نتوانست مانع تجمعات وسیع مردم در شهرهای مختلف ایران شود.
مردم آزادیخواه در این تجمعات با شعارهای آزادیخواهانه مانند، "آزادی، آزادی، آزادی"،"بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی"، "این آخرین پیامه، هدف كل نظامه"، "رهبر ما كارگران، سنگر ما خیابان"، "از كردستان تا جهرم قدرت بدست مردم"، "از كردستان تا جلفا، قدرت بدست شورا"، "نه ملا، نه شاهی، حکومت شورایی"، "حكومت بیچاره، آبان ادامه دارد"، "فقر و فساد گرونی، میریم تا سرنگونی" و... خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی های سیاسی، رفاه و برابری و آزادی زن شدند و چون تنی واحد از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب دست به تجمعات مختلف زدند.
در كنار اعتراضات وسیع مردم، كارگران ذوب آهن اصفهان نیز در روز ۲۴ آبان دست به اعتصاب زدند و خواهان تامین مطالبات خود شدند. تلاشهای فریبكارانه حكومت و واریز كردن مقداری پول ناچیز به حساب كارگران با هدف ساكت كردن آنها، به جایی نرسید و كارگران ذوب آهن اعلام كردند تا رسیدن به همه مطالبات خود و از جمله افزایش دستمزدها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و... به اعتصاب خود ادامه میدهند. اعتصابات كارگران ذوب آهن، اعتراضات و اعتصابات كارگری در همین مدت اخیر، در فولاد و كارگران مراكز گاز و نفت و پتروشیمی ها و انواع اعتراضات دیگر در مراكز كارگری، گوشه ای دیگر از حق طلبی طبقه كارگر و مردم محروم، اعتراض به فقر و گرانی و استثمار را به نمایش میگذارد كه امروز در سراسر ایران، هر روز در گوشه ای سر بلند میكند و علیه وضع موجود كیفرخواست یك طبقه را به وسعت ایران به نمایش میگذارد.

مردم آزادیخواه ایران!
كارگران!
جوانان!

اعتراضات وسیع و آزادیخواهانه شما، سراسر ایران را فراگرفته و صدای حق طلبی شما جهان را به حمایت كشانده است. اكنون اعتراض شما مردم آزادیخواه، در همه شهرها، مراكز كارگری، دانشگاهها و محلات و میادین شهرها بطور اساسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای جامعه ای آزاد و برابر و انسانی، برای آزادی زن و رفاه و امنیت مردم، سیمای جامه ایران را عوض كرده و حكم به رفتن جمهوری اسلامی داده است. شما نه تنها رفتن جمهوری اسلامی كه بعلاوه به روشنی در شعارهای خود اعلام میكنید كه خواهان رفاه و عدالت و برابری، و خواهان بدست گرفتن سرنوشت جامعه بدست خود هستید.
جمهوری اسلامی برای مقابله با دهها میلیون مردم آزادیخواه، همه راهها و نقشه های شوم را آزمایش کرده و یكی پس از دیگری شكست خورده است. اكنون هم با احكام زندان برای عزیزان ما، با احكام اعدام مبارزین و آزادیخواهان در زندان، با تهدید و ارعاب، در تلاش است این دوره را به خیال خود از سر بگذراند و جنبش آزادیخواهانه ما را به شكست بكشاند. در آبان ۹۸ با همین هدف در مدت سه روز جان ۱۵۰۰ نفر از مردم حق طلب را گرفت. امروز نسل جوان و مردم آزادیخواه نشان دادند كه اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ ادامه دارد. نشان دادند كه با هر حكم اعدامی، با هر جانی كه گرفته میشود، مردم آزادیخواه با اتحاد و همبستگی وسیعتر و آگاهانه تر، عرصه را بر حاكمیت تنگ تر و روز مرگ و سرنگونی آن را نزدیكتر میکنند.
این حكومت باید برود! این حكم مردم ایران برای پایان دادن به ۴۳ سال فقر و محرومیت، زندان و شكنجه، استثمار و بی حقوقی، زن ستیزی و جنایت و استبداد است.
اكنون و برای سرنگونی این نظام هر روز در گوشه ای از ایران شاهد شكلگیری نهادها، تشكلات و سازمان های كارگری، مردمی، جوانان، دانشجو و بازنشسته و معلم و... هستیم. این ابزار ما برای تامین اتحاد سراسری، برای تضمین پیروزی نه تنها بر جمهوری اسلامی كه بعلاوه برای تضمین حاكمیت مردم بر سرنوشت خود و برای تضمین جامعه ای آزاد، برابر و مرفه است. حزب حكمتیست (خط رسمی) همراه شما در این مسیر و برای سازمانیابی وسیع مردم آزادیخواه در شورهای مردمی و تشكلات كارگری، در انواع نهادهای جوانان در محلات، زنان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم محروم از هیچ تلاشی كوتاهی نمیكند. این حكومت را باید سرنگون كرد و ابزار ما در این مسیر اتحاد وسیع ما در نهادها و تشكلات ما است.

زنده باد آزادی و برابری
مرگ بر جمهوری اسلامی
حزب حكمتیست(خط رسمی)
۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ – ۲۶ آبان ۱۴۰۱