همه جای ایران اعتراض و اعتصاب برای آزادی زندانیان سیاسی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان حزب حکمتیست: در سالروز خیزش آبان علیه حکومت فقر و فلاکت
آبان ١٣٩٨ یک مقطع مهم از خیزش انقلابی شهریور ١٤٠١ است که سراسر کشور را درنوردیده است. در آبان ٩٨ مردم کارگر و زحمتکش علیه فقر و گرانی بپاخاستند. قیامی که به خونین ترین شکل سرکوب شد. قتل عام معترضان با دوشکا در نیزار جراحی ماهشهر، شلیک به سر معترضین و عابرین در خیابان توسط تک تیراندازها، از روشهای جنایت با دستور خامنه ای و سلیمانی بود.

در آبان ٩٨ قریب ١٥٠٠ جانباخته و ٩٠٠٠ بازداشتی داشتیم، اما در دیماه ٩٨ فریاد زدیم: "کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم" و "آبان ادامه دارد"! امروز هم میگوئیم: زندانیان سیاسی و ١٥٠٠٠ بازداشتی را فورا آزاد کنید، "این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه"!
در سالروز خیزش انقلابی آبان ٩٨، با خانواده های جانباختگان همدردی میکنیم و یاد عزیزان بخون خفته را گرامی میداریم. در سنگرهای انقلاب نشان دادیم که "آبان ادامه دارد" و آمده ایم تا حکومت ضد زن، ضد کارگر، کودک کش، فاسد و جنایتکار را سرنگون کنیم.
حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست مردم سراسر کشور را به اعتراض و اعتصاب و راهبندان و تجمع در سالروز خیزش آبان ٩٨ فرامیخواند. در روزهای هفته آخر آبانماه ١٤٠١، برای زن، زندگی، آزادی و برافراشته تر کردن پرچم آبان ٩٨ علیه حکومت فقر و فلاکت بمیدان می آئیم. جنایتکاران بزودی در دادگاه های مردمی محاکمه و مجازات خواهند شد. هیچ سازشی با قاتلین فرزندان ما قابل قبول نیست!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢٣ آبان ۱۴۰۱- ١٤ نوامبر ۲۰۲۲

#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#حجاب_سوزان
#انقلاب_اجتماعی