امشب همه نگران جان او هستیم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امشب همه نگران جان او هستیم. مردم در تهران در مقابل بیمارستان دی تجمع کرده اند. ببینید این رژیم کثافت را که حتی نمیگوید، جوانی که جانش در خطر است، الان کجاست. ابتدا او را سوار آمبولانس کرده و پدر و مادرش و خانواده دنبال این آمبولانس و سپس از چشم خانواده دور میشوند و نمیدانند او را کجا برده اند. حدس میزنند که در بیمارستان دی هست اما اجازه نمیدهند یک خانواده ، عزیزی را که جانش در خطر است، ببینند.اکنون مردم زیادی در مقابل بیمارستان تجمع کرده اند. اخبار در مورد وضعیت حسین رونقی نگران کننده است.

در مورد حسین بنویسید و تویت کنید و در مورد زندانیان سیاسی و احتمال اعدام و در مورد سامان صیدی و توماج، حرف بزنید و در تظاهراتها در همه جا در این مورد حرف بزنید و بویژه در مورد زندانیان سیاسی و این فجایع باید تظاهرات های ویژه سازمان دهیم.

از صفحه مینا احدی