اطلاعیۀ معلمان و فرهنگیان سقز: در رابطه با همکاری‌های اخیر مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با عوامل سرکوب

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیۀ معلمان و فرهنگیان سقز: در رابطه با همکاری‌های اخیر مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با عوامل سرکوب و نهادهای امنیتی و نظامی رژیم بر علیە معلمان سقز. در راستای اقدامات سرکوبگرانۀ حاکمیت در جریان انقلاب ژینا، این بار مسئولان بی‌کفایت و نان‌بەنرخ‌ روزخورهای مستقر در ادارەی آموزش و پرورش سقز، اقدام بە کسر حقوق شمار کثیری از همکاران شرکت کنندە در تحصن و اعتصاب سراسری هفتەهای اخیر فرهنگیان و نیز معرفی دست کم ۸ نفر از معلمان شهرستان بە هێئت تخلفات استان نمودە است.

همچنین طی یک ماە اخیر، تعدادی از همکاران جهت بازجویی بە ستاد خبری اطلاعات و نیز شماری نزد مسئول حراست آموزش و پرورش فراخواندە شدە و مورد بازجویی قرارگرفتەاند.
این موارد، علاوە بر همکاری وقیحانۀ این مدیریت با نهادهای سرکوب طی ۵۰ روز گذشتە در اسکان نیروها و تجهیزات نظامی در مدارس و فضاهای آموزشی - از جملە مدارس معراج، شهدای غزە و نیایش - و ورود یگان ویژە و لباس شخصی‌های اطلاعات بە مدارس جهت برخورد با دانش‌آموزان انقلابی - کە منجر بە ضرب و شتم و ربودن تعدادی از دانش‌آموزان و زخمی شدن چند نفر از همکاران شدە است - می‌باشد.
لذا ما معلمان و فرهنگیان آزادیخواە سقز، ضمن ابراز انزجار از این برخوردهای قهرامیز و ایجاد تدابیری جهت انتقامی سزاوار در آیندەای نزدیک از عوامل آن، سرپرست بی‌تدبیر و سرسپردۀ این ادارە، بەنام حسین صیدمراد، و مسئول حراست، بەنام مهدی کاوە، کە بە دروغگویی و تهیەی گزارش‌های کذب بر علیە معلمان، شهرۀ خاص و عام بودە را بەعنوان مسئول مستقیم این اقدامات نابخردانە معرفی می‌کنیم.

۱٦اُم آبان‌ماە ۱٤۰۱
معلمان و فرهنگیان سقز

#مهسا_امینی
#ژینا_امینی
#اعتراضات_سراسری