حزب حکمتیست (خط رسمی): تجمعات وسیع اعتراضی در دانشگاهها

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روز شنبه ۷ آبان برابر با ۲۹ اكتبر ۲۰۲۲، علیرغم تهدیدات و اولتیماتوم فرمانده سپاه پاسداران، دانشگاههای مختلف ایران شاهد تجمعات وسیع دانشجویی بود. در بخش وسیعی از دانشگاههای ایران از جمله دانشگاههای تهران، مشهد، مازندران، اصفهان، شیراز، كرج، اراك، بابلسر، بندر عباس، سنندج، هرمزگان، خرم آباد، اورمیه ، همدان و... شاهد تجمعات وسیع دانشجویی بودیم. در این روز بعلاه در بسیاری از دبیرستانها و حتی مدارس نیز تجمعات اعتراضی بر گذار شد.

جوانان آزادیخواه در بسیاری از شهرهای ایران، نه فقط به اولتیماتوم "فرمانده" وقعی ننهادند که به روال چند هفته گذشته، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. دیروز باردیگر شاهد زد و خورد میان جوانان و مردم آزادیخواه با نیروهای مسلح حكومتی در شهرها، دانشگاهها، خیابانها و محلات بودیم.
نیروی سرکوب جمهوری اسلامی، با التیماتوم فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر پایان تجمعات، موج جدیدی از تعرض وحشیانه را آغاز كرد. در بسیاری از دانشگاهها اوباش لباس شخصی، حراست و بسیج دانشجویی به محیط دانشگاه یورش برده و دست به ضرب و شتم دانشجویان معترض زدند و جواب درخور خود را نیز از دانشجویان رادیکال و انقلابی گرفتند. دیروز خوابگاههای دانشجویی، منازل دانشجویان و محوطه دانشگاه نیز از یورش و آدم ربایی در امان نماند.
پادگانی شدن بسیاری از دانشگاههای تهران، بویژه دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه کردستان و محاصره دانشجویان در دانشگاهها و خوابگاهها، نه فقط ترس و رعبی را دامن نزد که بر خشم و نفرت مردم آزادیخواه افزود و موجی انسانی در دفاع از دانشجویان راهی دانشگاهها شد. دیشب دانشجویان شاهد لشکری انسانی در دفاع از خود بودند. مردمی که آشکارا اعلام کردند دست نیروی سرکوب از دانشگاهها کوتاه!
دانشجویان به روشنی اعلام كردند تا زمانی كه تعرض و جنایت حاكمیت به مردم ادامه دارد، دانشگاه ساكت نخواهد شد. اعلام كردند همه دستگیرشدگان باید فوری و بدون قید وشرط آزاد شوند، دانشگاه از نیروهای حكومت و مزدوران مسلح و... پاك شود، تهدید و احضار و آدم ربایی باید پایان یابد، حق اعتراض و تجمع و تشكل باید به رسمیت شناخته شود، دفتر بسیج دانشجویی در دانشگاهها به عنوان بازوی سركوب حاكمیت باید پلمپ شود و همه وظایف دانشگاه در قبال دانشجویان بی كم و كاست باید از سر گرفته شود.
تعرض جدید حاكمیت و روانه کردن قاتلین حرفه ای و اوباش بسیجی و چاقو کشان لباس شخصی از جناب مردم آزادیخواه و نسل جوان جواب گرفت و شكست خورد.
امروز سراسر ایران، از دانشگاه و مدرسه تا مراكز كارگری و محلات، تا ادارات و بیمارستانها و ..، یكپارچه و سراسری میدان اعتراض به جنایت و فقر و توحش به زن ستیزی و نابرابری و استبداد است. این خیزش عظیم برای آزادی و برابری و رفاه را نمیتوان با تهدید و ارعاب خاموش کرد.

دانشجویان، جوانان !
مردم آزادیخواه!
ما حکم رفتن جمهوری اسلامی را داده ایم و امروز از كارگر و معلم و بازنشسته، از زنان و نسل جوان و همه محرومان جامعه برای به زیر کشیدن آن متحدانه به میدان آمده ایم. برای پیشروی های بیشتر و برای اعمال قدرت مستقیم خود باید این اتحاد مان را محکمتر و صف خود را قدرتمند تر کنیم. دشمنان ما در لباس ضدیت با جمهوری اسلامی نقشه به شکست کشاندن انقلاب آتی ما را دارند.
باید در كارخانه و محلات شهرها، در دانشگاه و مدرسه و صف معلم و بازنشسته در تشكلهای خود متحد شود. امروز بر متن استیصال و درماندگی دستگاه سرکوب در مقابله با جنبش سراسری ما، بر متن تحمیل قدرت و قوانین خود به حاکمیت، مناسب ترین شرایط برای تحکیم این اتحاد و تضمین حق خود در اعمال اراده و تعیین آینده مان است.
امروز وقت تشكیل شوراهای كارگری در مراكز كار، شوراهای مردمی در محلات، در دانشگاهها و ..... است. نیروی وسیع ما اگر متحد و متشکل شود، هیچ حاكمیت مستبدی توان مقاومت در مقابل آنرا نخواهد داشت. قدرت ما در اتحاد سازمانیافته ما است. باید در سازمانهای توده ای خود متحد شد و نیروی دهها میلیونی خود را به هم وصل كرد و قدرت عظیم خود را علیه حاكمیت و برای سرنگونی آن و برای تضمین جامعه ای آزاد، امن و مرفه، به میدان آورد.
حزب حکمتیست (خط رسمی) تمام قدرت و نیروی خود را برای گسترده تر کردن این جنبش، برای تقویت و تحکیم اتحاد سراسری این جنبش برای آزادی، رفاه و برابری به کار گرفته و برای به پیروزی رساندن آن در کنار شما است.

زنده باد آزادی، برابری
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۸ آبان ۱۴۰۱- ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲