اعلامیه حزب حکمتیست: توماج و کلیه بازداشت شدگان آزاد باید گردند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نسل توماج گورتان را آماده کرده است! دستگیری توماج صالحی در هشتم آبان در چهارمحال تائید شد. توماج برآنچه که انجام میداد آگاه بود، او تنها تبلیغ نمیکرد و رپ نمی خواند، او خودش در میدان جنگ حاضر بود و سروده هایش منبع انرژی برای مبارزه انقلابی اند. توماج محصول نقد اجتماعی یک نسل آوانگارد است که وضعیت کنونی را شایسته انسان امروز نمیداند و آنرا نمی خواهد. توماج را گرفتید، با نسل توماج ها چه میکنید؟ مهسا و نیکا را کشتید، با نسل سمیه ها و سپیده ها چه میکنید؟

با بازداشت توماج کسی زانوی غم بغل نمی گیرد. با فروریختن هر سنگر جنگ تمام نمی شود. توماج ها کرور کرور در صحنه اند. رسم انقلاب اینست که جای خالی را پر کرد. شرایط انقلابی هزاران توماج تولید و پرورش میدهد. مبارزه ادامه دارد، راهمان را با عزمی راسخ تر ادامه میدهیم. سیاست امروز گسترش حمله و تعرض به سرکوبگران برای پیروزی است.
مسئولیت مستقیم جان توماج و همرزمانش و کلیه دستگیرشدگان شش هفته اخیر، تماما جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است. پیشاپیش انزجار خود را از سناریو سازی و مستند بازی اعلام و همه آنها را بعنوان اسناد پرونده قطور محاکمه سران جنایتکار حکومت جمع میکنیم. مهسا را کشتید، جامعه منفجر شد، بنفع تان است که فورا توماج و زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

زنان و مردان انقلابی!
برای آزادی توماج و سایر بازداشت شدگان تلاشهایمان را متمرکزتر کنیم. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را بیش از پیش در اجتماعات تکرار کنیم. مقابل زندانها تجمع کنید و با قدرت خود زندانیان را آزاد کنیم. تا روز شکستن درب زندانها، گسترش مبارزه انقلابی و برافراشته بودن پرچم خیزش انقلابی، تنها ضامن حفظ جان عزیزان و اسرای ماست.

#توماج_صالحی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٩ آبان ۱۴۰۱- ٣١ اکتبر ۲۰۲۲