تجمعات و تظاهرات دانشجویان و مقابله با سرکوبگران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۹۳: امروز نیز دانشجویان در دانشگاههای مختلف از همان ساعات اولیه روز تجمعاتشان را شروع کردند. دانشگاههایی که تا این ساعت در آنها تجمع و اعتراض آنها گزارش شده عبارتند از: دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه پردیس رضوان امام رضا مشهد، دانشکدە فنی حرفەای دختران سنندج، دانشجویان دانشگاه پردیس ونک، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران، دانشجویان دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و صنعت، دانشکدە فنی دخترانە سنندج، دانشگاه شیراز، دانشگاه زنجان، و دانشگاه منتظری مشهد، دانشگاه هنر و معماری پارس، دانشگاه بهشتي، پرديس عباسپور، فردوسی مشهد،

دانشجویان دانشگاه مازندران امروز تجمع کرده و شعار میدهند:"اگه با هم یکی نشیم یکی یکی کشته میشیم"، " در دانشگاه هنر و معماری پارس نیز دانشجویان تجمع دارند و مزدوران رژیم جمهوری مقابل دانشگاه مستقر شده اند. دانشگاه بهشتي، پرديس عباسپور دانشجویان دختر و پسر دیوار آپارتاید جنسی را شکسته و با هم در سلف حاضر شدند و شعار میدهند:"بسیجی نبودی امروز نهار گرفتیم".
تشدید حملات رژیم به دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویان بر خشم و اعتراض دانشجویان بیشتر دامن زده است. خبر ها از حمله سرکوبگران به دانشجویان دانشکده فنی دخترانه سنندج حکایت دارند. دانشجویان در محاصره قرار گرفته و به کسی اجازه خروج داده نمیشود. همچنین از بامداد امروز دانشکده فنی دانشگاه تهران در محاصره نیروهای سرکوب حکومت قرار گرفته است. شب گذشته نیروهای سرکوبگر رژیم برای بازداشت دانشجویان معترض ون های خود را به خوابگاه دانشجویان امیرآباد برده بودند و امروز نیز یگان ویژه در مقابل مجتمع خوابگاه‌های کوی پسران در کارگر شمالی مستقر هستند و مردم همچنان برای حمایت و جلوگیری از بازداشت دانشجویان در خیابان‌های اطراف دانشکده فنی حضور دارند و شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. در دانشکده فنی در پردیس نیز دانشجویان مورد هجوم وحشیانه و ضرب و شتم بسیج و حراست قرار گرفته اند. دانشجویان دانشگاه شیراز نیز امروز تجمع کرده و شعار میدهند: "مرگ بر تیرانداز چه زاهدان چه شیراز"، "توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه" ، "آزادی آزادی آزادی"، و "این آخرین پیامه هدف کل نظامه".
از سوی دیگر در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به تعلیق و تهدید بیش از ۵۰ دانشجو به اخراج از دانشگاه، دست به تحصن زده و فریاد شعارهایشان بلند است.
دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیر روز گذشته سراپا جدال و درگیری بود. سرکوبگران به سوی دانشجویان تیراندازی میکردند و دانشجویان شعارهای اعتراضی سر میدادند و در حد توان خود با آنها مقابله میکردند. بدنبال حمله به دانشجویان و تیراندازی به آنها یکی از دانشجویان زخمی شد. از سوی دیگر فضای دانشگاه آزاد مشهد واحد امامیه نیز ملتهب است و روز گذشته تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. خبر دیگر از همین دست حمله سرکوبگران رژیم به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه اراک است و دانشجویان با آنها درگیر شده و شعار بیشرف، بیشرف سر دادند. روز گذشته دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد نیز در محاصره نیروهای سرکوب حکومت قرار گرفتند و مردم با روشن کردن آتش و حضور در محل به یاری آنها شتافتند. دیگر شعارهای دانشجویان در این اعتراضات از جمله عبارت بود از: "نیکای ما رو بردن جنازه‌اش رو آوردن"، "زن، زندگی ، آزادی"، "آزادی، آزادی، آزادی"، " مرگ بر دیکتاتور"، " وقت عزا نیست که هنگامه خشم است"، و "حکومت بچه‌کش نمی‌خواهیم".
دانشگاهها به خیابان ها وصل شده است و انقلاب و مقابله با سرکوبگران حکومت در همه جا جریان دارد.
از دیگر کانون های دیگر اعتراضات مراسم های گرامیداشت یاد جانباختگان است که به محل تظاهرات و تجمعات بزرگ مردمی تبدیل شده است. نمونه های آنرا در سقز، کرمانشاه، اراک، خرم آباد و زاهدان با به خیابان آمدن دهها هزار نفر از مردم شاهد بودیم. روز گذشته در سقز در مراسم گرامیداشت فریدون محمودی یکی از جانباختگان، مردم مراتب تقدیر و احترام خود را به مادر وی ابراز کردند و شعارهای "اتحاد اتحاد تا پیروزی"، و "کوتاه نیامدن تا پیروزی"، سر دادند.
امروز نیر دانش آموزان این شکوفه های جوان انقلاب در خیابانند و بنا بر خبرها دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی سنندج با نیروهای سرکوب درگیرند. در مراغه نیز دانشجویان روز گذشته به خیابان آمدند.
تجمعات مردمی در تهران و دیگر شهرها از جمله در همدان، سقز، زاهدان، بروجرد آغاز شده است. در بروجرد مردم کنترل محلاتی از شهر را در دست دارند. در زاهدان مردم به پاسگاه های گوهرکوه و سرجنگل حمله کردند. در سقز نیز جوانان شهر با سرکوبگران درگیرند. در تدارک تجمعات اعتراضی مغازه داران امروز در آبدانان ایلام تعطیل هستند . هر روز شهرهای بیشتری به اعتراضات میپیوندند .
نابود باد حکومت اسلامی!
حزب کمونیست کارگری ایران
۸ آبان ۱۴۰۱ُ، ۳۰ اکتبر۲۰۲۲
خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۹۲
۷ آبان: تجمعات بزرگ دانشجویان در نزدیک به ۵۰ دانشگاه و تداوم اعتراضات خیابانی
امروز دانشجویان در نزدیک به پنجاه دانشگاه تظاهرات و تجمعات بزرگی بر پا داشتند. با نیروهای سرکوب درگیر شدند و با شعارهای اعتراضی شان کل حکومت را به چالش کشیدند: دانشکده و دانشگاه هایی که در آن تجمع بر پا شد عبارتند از: دانشگاه بین المللی قزوین، هنر و معماری،‌ مهندسی دانشگاه باهنر کرمان،‌ علوم پزشکی جندی شاپور، شریف، علم و صنعت، دانشگاه آزاد تهران، علوم پزشکی کردستان، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بهشتی، الزهرا مشهد، علامه تهران، امیر کبیر، آزاد تهران واحد سوهانک، علم و فرهنگ تهران، دانشگاه یزد، خرم آباد، دانشگاه فردوسی مشهد، هنر و معماری، دانشگاه لرستان، علوم‌پزشکی جندی‌شاپور، چمران اهواز، علوم پزشکی هرمزگان در بندرعباس، پلی‌تکنیک تهران، دانشگاه فنی دختران کرمانشاه، آزاد شهر قدس، هنر فردوسی، دانشگاه بین الملل خمینی قزوین، آزاد کرمان، دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه کاشان، دانشگاه ارومیه، هنر تهران، دانشگاه فنی دختران کرمانشاه، پلی‌تکنیک، ولیعصر رفسنجان، دانشگاه اصفهان، تهران واحد جنوب، دانشجویان دانشگاه فنی نوشیروانی بابل، تهران دانشگاه سوره، دانشكده بهداشت و پرستارى علوم پزشكى البرز، دانشگاه تربیت مدرس، پردیس تهران، بوعلی همدان، دانشگاه شهاب دانش قم، و..
در این اعتراضات دانشجویان از جمله شعار میدادند:"بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی"، "آزادی، آزادی، آزادی"، " دانشجو داد بزن حقتو فریاد بزن"، " علف هرز تویی، زن آزاده منم"، " بسیجی داعشی پیوندتان مبارک"،" توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد"، " هر یه نفر کشته شه، هزارنفر پشتشه"، "حراست بسیجی پیوندتان مبارک" ، "با خون ما نوشتین، ما مهسا رو نکشتیم"، " بهش نگید اعتراض اسمش شده انقلاب"، " زن آزاده منم هیز تویی هرزه تویی"، " مرگ بر دیکتاتور"، " کودک کش داعشی"، "دانشگاه غرق خون دانشجوها تو زندون "، تا سلف و پس نگیریم آروم نمی نشینیم"، " فکر نکنید امروزه قرار ما هر روزه"، دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد"، "زن زندگی آزادی"، "توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه"، " تجاوز توی زندان اینم بود توی قرآن".
در اهواز دانشجویان جندی شاپور و علوم پزشکی در صفی واحد تجمع کردند. بنا بر خبرها در دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشجویان در اعتراض به دستگیری ۴ نفر از دانشجویان در بامداد امروز با نیروهای سرکوب درگیر شدند . طبق گزارشات امروز اساتید دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به بازداشت ۲۵ دانشجوی این دانشگاه برای همراهی با تحصن دانشجویان کلاس‌های حضوری خود را تعطیل کردند . نیروهای سرکوب رژیم امروز همچنین به دانشجویان علوم پزشکی کردستان حمله ور شدند و بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به تظاهرات یکی از دانشجویان از ناحیه سر به شدت زخمی شده و اطلاعی از وضعیت دقیق سلامت وی در دست نیست. در اصفهان دانشجویان کیوسک حراست دانشگاه را مورد حمله قرار دادند.
امروز همچنین دانش آموزان ، در مدارسی در چند شهر تجمع کردند. از جمله این شهرها عبارتند از: کامیاران، اصفهان، کرمان، سقز ، مریوان و در تهران در شهرآرا و در دبیرستان شریعتی. دانش آموزان از جمله شعار میدادند: زن، زندگی، آزادی، بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی، نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم . در سقز نیروهای سرکوب به سوی دانش آموزان مدرسه دخترانه "شهدای غزه" شلیک کردند و طبق خبرها یک دختر شانزده ساله بازداشت شد. در این روز مثل روزهای قبل در شهرهای کردستان از جمله در بانه و مهاباد اعتصاب عمومی کامل بود. در روانسر کرمانشاه و اراک نیز امروز مغازه ها تعطیل بود. در سنندج در محله غفور و در شهر های اراک و پیرانشهر مردم نیروهای سرکوب را فراری دادند. در این شهرها مردم در محلات مختلف کنترل را در دست داشتند. در این روز در شهرهای دیگر مثل تهران در شمیران نو ، شهرآرا و مترو تاتر شهر مردم در خیابان دست به تظاهرات زدند. همچنین علاوه بر اراک در شهرهای سنندج، لشت نشا درگیلان، بانه، گنبد کاووس، مریوان، کرمانشاه، همدان، بوکان، بندرعباس مردم بسیاری در خیابان بودند. در کرمانشان جمعیت بزرگی در مراسم گرامیداشت چهلمین روز مینو مجیدی تجمع کرده و با خشم و نفرت شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدادند. در تهران در محلات شمیران نو و شهرآرا نیز مردم با شعار نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم و مرگ بر دیکتاتور تجمع داشتند و در ایستگاه مترو تئاتر شهر با شعار "خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله" کاری کردند که ماموران ایستگاه از مترو بیرون رفتند. طبق گزارشات در گوهردشت در بالای ساختمانی در فلکه اول این شهر از سوی سرکوبگران حکومت تک تیراندازی میشد.در بندرعباس و همدان مردم پایگاه بسیج را آتش زدند. یک حمله مردم به نهادهای حکومت است. از جمله جوانان در گنبدکاووس و مریوان مجسمه قاسم سلیمانی جلاد را نابود کردند.

نابود باد حکومت اسلامی!
حزب کمونیست کارگری ایران
۷ آبان ۱۴۰۱ُ، ۲۹ اکتبر۲۰۲۲

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۹۱
۷ آبان: اعتراضات و تظاهرات در دانشگاهها و مناطق مختلف ادامه دارد
دانشگاه این سنگر مهم انقلاب امروز نیز پر جوش و خروش بود. از همان آغاز صبح دانشجویان در دانشگاههای بین المللی قزوین، هنر و معماری،‌ مهندسی دانشگاه باهنر کرمان،‌ علوم پزشکی جندی شاپور، ..... تجمع کردند.
در دانشگاه بین المللی قزوین دانشجویان دختر و پسر در صحن دانشگاه دست ها را قلاب کردند و سرود "برای" سر دادند. در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در برابر سرکوبگران فریاد بیشرف بیشرف بلند بود. در دانشکده باهنر کرمان علیرغم فضای امنیتی شدید دانشجویان جمع شدند و شعار آزادی، آزادی سر دادند. شعارهای اعتراضی دیگر دانشجویان در این تجمع به جنایت شاهچراغ شیراز و دست داشتن حکومت در آن مربوط میشد ازجمله : "شاهچراغ رکس دیگست، اینم یه نیرنگ دیگست"،"سپاهی و ولایت، عامل هر جنایت". بدین ترتیب مردم پاسخ توطئه گری های حکومت در برابر انقلابشان را به محکمی میدهند.
در دانشگاه مشهد نیز در اعتراض به دستگیری یکی از دانشجویان به اسم مریم حلمی تجمع بود. امروز همچنین دانشجویان در دانشگده فنی دانشگاه تهران (امیرآباد) ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه غرب تهران و فرشتگان کردستان تجمع داشتند و شعار آزادی، آزادی سر دادند. دانشجویان دانشگاه فنی تهران نیز شعار میدادند: " از زاهدان تا تهران، کشتن و میکشند باز"، " آبان ماه تابان، نظام به روی پایان"، "خامنه ای نکبت ، عامل هر جنایت"، " این نقشه ها تکراریه، داعش خود سپاهیه".
در حالیکه دانشگاهها یک کانون داغ انقلابند حکومت در ادامه سرکوبگری هایش شب گذشته با تیراندازی به خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی کردستان حمله برد و گفته میشود چند نفری زخمی شده اند. امروز خوابگاه پسرانه صدف جندی شاپور اهواز نیز مورد حمله حکومت قرار گرفت و چند نفر از دانشجویان به اسامی محمد صفایی، کریم جمعی، جمشید الهیان و آذرخش بابادی با ضرب و شتم و استفاده از شوکر دستگیر شدند.
از سوی دیگر امروز در اراک مراسم خاکسپاری مهرشاد شهیدی یکی از جوانانی که بدست جانیان اسلامی به قتل رسید برگزار شد. جمعیت بزرگی در این مراسم شرکت کردند. مردم شعار میدادند:"مرگ بر سپاهی"، "مگر بر دیکتاتور"، " این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت"، و "میکشم، میکشم آنکه برادرم کشت" . بنا بر خبرها مهرشاد شهیدی را پس از ربایش در زندان زیر شکنجه به قتل رساندند و از پدر و مادرش خواسته بودند که بگویند فرزندشان از ترس سکته کرده است. اما خانواده او به این فشارها تسلیم نشدند و قتل مهرداد بدست حکومت را اعلام کردند. طبق خبرها نیروهای سرکوب برای متفرق کردن جمعیت در این مراسم گاز اشک آور بسوی جمعیت شلیک کردند. در اراک امروز همچنین مراسم خاکسپاری سینا ملایری بود. پدر داغدار او فریاد میزد "این گل پرپر شده هدیه به ملت شده". مردم شعار میدادند : "هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه". روز گذشته نیز در چهلمین روز قتل میلاد زارع نیروی سرکوب بسیاری در محل مستقر شده بود. در این مراسم مادر میلاد زارع که یکپارچه خشم بود با رقصیدن جواب حکومت جنایتگار را میداد. مردم با گرامیداشت یاد عزیزانشان فریاد دادخواهی شان بلند است و عزمشان برای سرنگونی حکومت استوار. در بانه نیز امروزمغازه داران در اعتصابند.
امروز علاوه بر اراک از همان آغاز صبح اعتراضات و تظاهرات خیابانی در مناطق مختلف سر بلند کرده است. در بروجرد مردم کنترل محلات مختلف شهر را در دست دارند و صحنه جالب دیگر جمع شدن مردم در پارک دانشجو و رقصیدن زن و مرد در وسط پارک است و مردم از دیدن قدرت انقلابشان شادی میکنند. امروز دانش آموزان این شکوفه های انقلاب در کرمانشاه در چهارراه رودکی و در محلات دیگری .به خیابان آمدند. در کرمانشاه نیروهای سرکوب بسوی دانش آموزان شلیک کردند و دانش آموزان با فریاد بیشرف، بیشرف همچنان شعار میدادند. در شیراز بدنبال حمله داعشیان حکومت به شاهچراغ فضا بسیار ملتهب است و در عین حال حکومت در شهر حالت حکومت نظامی ایجاد کرده است. امروز در این شهر مردم تمامی مغازه ها را بسته اند.
در ادامه اعتراضات اخیر پزشکان در همبستگی با انقلاب امروز پزشکان جراح سنندج در اعتراض به سرکوبگری های وحشیانه حکومت و حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و در همبستگی با مردم اعلام اعتصاب کردند و تاکید نمودند که تا زمان پاسخگویی مقامات در برابر این وضعیت به اعتصاب ادامه میدهند و تنها جراحی های اورژانس را انجام خواهند داد.
انقلاب مردم در ایران هر روز انعکاس جهانی بیشتری پیدا میکند. بنا بر آخرین خبرها دو کشور آمریکا و آلبانی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت درباره سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران شده اند. روشن است که سرکوبگری های حکومت آنچنان وحشیانه است که نیازی به جلسه و بررسی نیست. حکومت اسلامی باید فورا بایکوت شود و از همه مراجع بین المللی اخراج و سفارت خانه هایش بسته شود. با قدرت انقلاب و همبستگی های بین المللی میتوانیم دولتها را به پای بایکوت بین المللی جمهوری اسلامی بکشانیم.

نابود باد حکومت اسلامی!
حزب کمونیست کارگری ایران
۷ آبان ۱۴۰۱ُ، ۲۹ اکتبر۲۰۲۲

tel:00447435562462
tel:00447435562462