توماج صالحی بازداشت شد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

متنی که دایی توماج صالحی تهیه کردند: توماج صدای مردم، صدای آینده و صدای انقلاب "زن زندگی آزادی" در ایران است! توماج از ساعت دو شب بهنگام اروپا و چهار و نیم بهنگام ایران، خبر از مشاهده موارد مشکوک در اقامتگاه خود داد.پس از آن، ارتباط توماج قطع شد و همسایه ها از دستگیری او و تعدادی از دوستان ایشان خبر دادند.ساعاتی بعد تصویری از توماج توسط رسانه ها بازتاب یافت که فتوشاپ می باشد.محل دستگیری توماج در گردبیشه بختیاری بوده، در حالیکه رسانه از دستگیری او در غرب ایران خبر دادند.

تا این لحظه از وضعیت سلامتی دستگیرشدگان و محل نگهداری آنها بی‌خبر هستیم.
توماج و یاران او، صدای دادخواهی مردم و تبلور خواست پیرو و جوان، زنان و مردان، محرومین و ستم دیده گانی ست که برای دنیای بهتر مبارزه می کنند و اکنون صدای انقلاب آنها بگوش جهانیان رسیده است.
ما خانواده توماج صالحی، از ایرانیان سراسر جهان درخواست داریم، همانطور که توماج ندای دادخواهی شما بود، صدای او و یارانش باشید.
ما شما را به شرکت در جنبش اقدام در خیابان، حضور مقابل زندان ها و شکنجه گاههای قرون وسطایی رژیم اسلامی دعوت می کنیم.
آزادی بی درنگ توماج و همه زندانیان سیاسی را به حکومت اسلامی تحمیل کنیم.

من اعلام می کنم که حکومت اسلامی باید انتخاب کند:
۱- آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و تسلیم در برابر خواست مردم مبنی بر عزل مسالمت آمیز حکومت،
۲- پذیرش حضور میلیونی جامعه شهروندی در جنبش اقدام و قیام قهرآمیز برای سرنگونی.

راه سومی وجود ندارد.
ما اعلام می کنیم که قیام قهرآمیز را حکومت اسلامی به جامعه ایران تحمیل می کند و ما آماده هستیم تا جان خود برای آزادی شهروند، جامعه، میهن و انقلاب شکوهمند "زن زندگی آزادی" هزینه کنیم.
اقبال اقبالی
30.10.2022
هشتم آبانماه ۱۴۰۱