کارگران نفت اولتیماتوم میدهند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۵۴: بنا بر خبرهای منتشر شده صبح روز گذشته بیستم مهر ماه کارگران سایت یک پتروشیمی بوشهر و نیز کارگران در فار ۱۴ واقع در جاده منتهی به کمپ کنسرسیوم، دست به اعتصاب زده و اتوبان جم را بستند. این اعتصاب در همبستگی با خیزش سراسری مردم و اعتراض به دستگیری شماری از کارگران نفت در روزهای اخیر به دلیل دست زدن به اعتراض و اعتصاب، صورت میگیرد. روز گذشته نیروهای یگان ویژه و امنیتی به تجمع کارگران حمله برده و تعداد بیشتری از کارگران را دستگیر کردند. اکنون شمار کارگران دستگیر شده به بیش از سی نفر میرسد.

در مقابل این سرکوبگری ها بار دیگر کارگران معترض نفت اولتیماتوم داده و اعلام کرده اند که اگر دستگیر شدگان آزاد نشوند و نیروی سرکوب از مراکز نفتی بیرون نروند ساکت نخواهند ماند و در اشکال گسترده تری به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد. کارگران براتحاد همه کارگران نفت و همبستگی سراسری مردم با کارگران نفت تاکید کرده اند.
لازم به یادآوریست که روز ۱۸ مهرماه کارگران پروژه ای نفت در تعدادی از مراکز نفتی در پارس جنوبی و فاز دو پالایشگاه آبادان در همبستگی با مبارزات مردمی در کف خیابان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند و در روز بعد از آن نیز کارگران پروژه ای در شرکت پالایش نفت آبادان دست از کار کشیده و مقابل گیت ورودی پالایشگاه تجمع کردند. بدین ترتیب کارگران پروژه ای نفت استارت اعتصاب سراسری را زده اند.
حزب کمونیست کارگری قاطعانه از اعتراضات این کارگران حمایت میکند و کارگران در بخش های مختلف نفت را به پیوستن به اعتصاب فرا میخواند.با اتحاد و اعتصاب سراسری میتوان جلوی سرکوبها را گرفت. نباید کارگران پارس جنوبی را تنها گذاشت. تمامی کارگران دستگیر شده باید فورا وبدون قیدو شرط آزاد شوند. حزب همچنین تمامی کارگران در سطح سراسری را به پیوستن به اعتصاب کارگران نفت و حمایت فعال از مبارزات کارگران نفت فرا میخواند. اعتصابات سراسری یک حلقه مهم در تقویت اعتراضات مردمی در کف خیابان و تداوم قدرتمند انقلاب است. با شعار کارگر نفت ما، رهبر سر سخت ما اعتصابات را سراسری کنیم. یک ابزار مهم در متحد ساختن اعتراضات کارگران نفت شورای سازماندهی اعتراضات آنهاست. حزب همه کارگران نفت را به پیوستن وتقویت این شورا فرا میخواند. از تجزیه کارگران نفت باید آموخت و این شوراها را در تمام مراکز کاری شکل داد.

نابود باد حکومت اسلامی
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۱، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲
tel:00447435562462
tel:00447435562462