گوتنبرگ: فراخوان در همبستگی با جنبش توده ای برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی به خیابان می آییم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شکوه آزادیخواهی و برابری طلبی شهر پس از شهر در پهنه ایران سیلاب اعتراضات تمام فضای سیاسی ایران را با خود برده است. در اعتراض علیه سرکوب و کشتارمعترضین جنبش جاری همسو با اعتصاب کارگران و اعتراض دانشجویان و همه مردم ایران از کردستان تا تهران متحدانه علیه زندان، شکنجه، اعدام حاکمیت آپارتاید جنسی ضد زن جمهوری اسلامی ، هم صدا و همگام شویم.در دفاع از زنان و جوانان و دردفاع ازجنبش انقلابی مردم ایران، پرچم آزادی و برابری و مرگ بر جمهوری اسلامی را تا سرنگونی کامل رژیم اسلامی برافراشته ایم و مردم آزادیخواه را حول آن فرا میخوانیم.

رژیم اسلامی یعنی همین بربریت ضد انسانی، یعنی سركوب وخفقان، یعنی فقر و فلاكت و استبداد قرون وسطایی، این هیولای اسلامی سزاوار بودن نیست،.بساط این جانیان را باید برچید.

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ همراه با نیروهای مترقی وجمعیت موقت دفاع از جنبش مردم ایران گوتنبرگ ـ سوئد و مردم آزادیخواه و برابری طلب دست در دست هم و شانه به شانه مبارزات مردم ایران، به حمایت از این مبارزات برخیزیم. و پژواک صدای آنان باشیم.علیه کلیت رژیم قتل و کشتار جمهوری اسلامی به خیابان میاییم. همه دستگیرشدگان و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فوری بی قید وشرط آزاد شوند!
نه روسری، نه تو سری! آزادی و برابری!
زن، زندگی ، آزادی!
نابود باد رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی ایران!

زمان : روز شنبه 15 اکتبر ساعت 14 دو بعدازظهر

مکان:میدان برنس پارکن مرکز شهر گوتنبرگ
تلفنهای تماس
0703219151 :مهوش رشیدی بیرگانی
0735823334 : امید محمدیه
نوش آفرین جعفری : 0735502172

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد
اکتبر 2022