اعدام جمعی ١٢ زندانی در زاهدان نشانه استیصال جمهوری اسلامی است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست: روزدوشنبه ١٦ خرداد دوازده نفر از شهروندان بلوچستان توسط جمهوری جنایتکار اسلامی در زندان زاهدان به جوخه های اعدام سپرده شدند. اتهام اعدام شدگان ارتکاب قتل و مسئله مواد مخدر بوده است. رژیمی که مظهر قتل عمد دولتی در دنیا است، حکومت تروریستی که نماد شاخص سازماندهی باندهای قتل و جنایت و موادمخدر در جهان است، با اقدام جنایتکارانه اعدام جمعی و اساسا متکی بر پرونده سازی بی پایه فقط کارنامه سراپاقتل و جنایت خود را سنگین تر میکند.

اعدام جمعی ١٢ نفر در زندان در شرایطی اتفاق می افتد، که جمهوری اسلامی با دوره جدیدی از جنبش سرنگونی برحق و برخاسته از اعماق جامعه روبرو است. جنبش اعتراض توده ای کوبنده در استان خورستان و آبادان و تبریز و مشهد و بسیاری شهرهای دیگر عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ کرده و خامنه ای و سران ریز و درشت آن با کابوس پایان عمر "نظامشان" دست و پنجه نرم میکنند. درچنین شرایطی اعدام جمعی ١٢ نفر از زندانیان در زاهدان نه یادآور قلدریها و زورگوییهای گذشته حکومت جنایت پیشه جمهوری اسلامی، بلکه انعکاس استیصال و زبونی آنها است. دوران ترس و ارعاب گذشته است. ادامه فشارها و سرکوبگریها و پرونده سازی علیه شهروندان و زندان و اعدام دیگر مانع خروش اجتماعی مردم به تنگ آمده برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی نیست.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست قتل جمعی و عامدانه دوازده نفر از شهروندان بلوچستان را قویا محکوم میکند. از مردم بلوچستان و سایر استانهای کشور میخواهد با گسترش و استمرار دوره جدید اعتراضات، بیش از پیش جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه و سقوط نهایی سوق دهند. آن روز دور نیست که با سرنگونی جمهوری اسلامی همه سران و جنایتکاران این رژیم را به سزای اعمال جنایتکارانه شان میرسانیم.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
١٧ خرداد ١٤٠١ – ٧ ژوئن ٢٠٢٢