از مبارزات بر حق معلمان ایران حمایت کنیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ماه‌هاست که معلمان زحمت‌کش در شهرهای سراسر کشور در اعتراض به شرایط فاجعه بار کار و حیات خود، علیه مظالم رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی به پا خاسته اند. اما حکومت بدون اعتنا به خواست‌های برحق معلمان مثل همیشه با زبان زور و چماق و سرکوب به مقابله با جنبش آنان پرداخته و امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه، نیروهای سرکوب با وحشی‌گری تمام به تجمع معلمان در تهران در مقابل مجلس یورش بردند. در جریان سرکوب معلمان در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از فعالین اجتماعی و معلمان آگاه و مبارز دستگیر و روانه سیاهچال‌های حکومت گشته‌اند.

دفاع از مبارزات جاری معلمان و تلاش برای پیوند آن با مبارزات دلاورانه کارگران و سایر توده‌های تحت ستم جامعه در مسیر سرنگونی رژیم مردم‌ستیز جمهوری اسلامی یک وظیفه مبارزاتی‌ست.
با شعار “جمهوری اسلامی، نوکر غارت‌گران، دشمن زحمت‌کشان، نابود باید گردد”، “کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!” بکوشیم تا صدای برحق معلمان زحمت‌کش را به گوش افکار عمومی برسانیم و چهره سرکوب‌گر رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی را افشا سازیم!

زمان: ساعت ۱۳ تا ۱۵ روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱
مکان: مقابل کنسولگری رژیم جمهوری اسلامی در لندن
سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۳ دسامبر ۲۰۲۱