پیام حزب حکمتیست به معلمان مبارز

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

معلمان برای رفع تبعیض بپاخاسته اند! روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ٢١ آذر، معلمان و فرهنگیان با اعتصاب قدرتمند و سراسری در دویست شهر ایران و روز دوشنبه ٢٢ ‌آذر را با تظاهراتهای بزرگ و با شکوه در بیش از صد شهر ایران به پایان بردند. دهها هزار معلم و فرهنگی شاغل و بازنشسته، زن و مرد، حق بجانب و پرشور، در سراسر کشور در اجتماعات شرکت کردند. دستگیری آقای بداقی در روز اول اعتصاب نتیجه معکوس داد و حضور گسترده تر فرهنگیان در روزهای یکشنبه و دوشنبه نشان داد که این تمهیدات در عزم راسخ معلمان اثر ندارد.

تهدیدهای امینتی قبل از اعتصاب، حمله به معلمان در مازندران و بیحرمتی و استفاده از اسپری و گازهای سمی توسط لباس شخصی ها، یا یورش به اجتماع فرهنگیان در تهران، با استقامت و درایت معلمان بی نتیجه ماند.
اعتصاب و تظاهرات روز دوشنبه با تاکید بر خواستهای مرکزی و فوری پایان یافت. از جمله در بخشی از قطعنامه پایانی اجتماعات معلمان آمده است: "اگر خروجی جلسه فردا (سه‌شنبه ۲۳ آذر) حداقل حقوق معلمان را بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه تا خط فقر یعنی ۱۲ میلیون افزایش ندهد و بودجه همسان‌سازی واقعی برای اجرا از مهر ۱۴۰۰ تامین نگردد، این اعتراضات در ابعاد گسترده‌تر ادامه خواهد یافت".
اجتماعات بیسابقه و قدرتمند معلمان از پتانسیل اتحادی بسیار قویتر و یک اراده جمعی سخن میگوید که نقشه راه و چشم انداز پیروزی این مبارزه را ترسیم میکند. اتحاد و همصدائی ایجاد شده مهمترین سرمایه و دستاورد معلمان در مبارزه جاری است که باید آگاهانه تقویت شود. فلج کردن ماشین سرکوب، عقب راندن تجارتخانه آموزشی و مقابله با اخراج و پرونده سازی، تنها با اتحاد قویتر و بمیدان آمدن وسیعتر معلمان ممکن میشود. حمایت زیبای دانش آموزان از معلمان و تقویت عنصر همبستگی در مراکز آموزشی شورانگیز است. ما به شعور سیاسی بالای دانش آموزان درود میفرستیم. اینهم از آموزش معلم با دغدغه نان است که "حق را باید گرفت" و "باید نه گفت و "باید سوال کرد". جوانان سرمایه انسانی و آینده سازان هر جامعه اند و آموزش مناسب و با کیفیت و رایگان حق پایه ای آنهاست. منفعت حال و آینده دانش آموز و معلم درهم تنیده است.
ما به مبارزه و اتحاد معلمان درود میفرستیم و بر خواستهای برحق مانند؛ آموزش رایگان و با کیفیت و استاندارد علمی برای همه دانش آموزان، حقوق جوابگوی نیازهای زندگی و امنیت شغلی، مقابله با "مافیای آموزشی" و تاجر مسلک که آموزش را از یک حق به یک امتیاز بدل کرده است، لغو قوانین آپارتاید جنسی در مراکز آموزشی، از یک نظام آموزشی مدرن و سکولار و علمی، از حق اعتراض و تشکل و آزادی فوری معلمان زندانی قاطعانه حمایت می کنیم. اینها خواستهای طبقه کارگر و اکثریت عظیم مردم آزادیخواه است. ما همصدا با کارگران و معلمان، جمهوری اسلامی را بانی و مسبب این اوضاع مشقت بار میدانیم.
حکومت اسلامی در مقابل امواج اعتراض کارگران و معلمان و بخشهای مختلف جامعه تاب مقاومت ندارد. دستپاچگی حکومت بیانگر ضعف و وحشت از طوفانی است که همه چیز را با خود خواهد برد. امروز معلمان و کارگران از دریچه و برای تحقق خواستهای بلافصل خود می جنگند اما بسرعت با علت العلل و بانی این اوضاع روبرو خواهند شد. سرکوبگران و زندانبانان و ربایندگان نان کارگران در آنروز حتی فرجه عقب نشینی نخواهند داشت. آینده از آن ماست!
از جانب دفتر سیاسی حزب حکمتیست،
سیاوش دانشور
٢٣ آذر ١٤٠٠