از تحصن و اجتماع معلمان در سراسر کشور حمایت کنیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب حکمتیست: تهدید و زندان دیگر اثر ندارد، معلمان متحدند! معلمان امروز شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰، با فراخوان "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران" در سراسر کشور در مدارس دست به اعتصاب و تحصن زدند. در روز اول اعتصاب و تحصن دهها هزار معلم در بیش از ۲۰۰ شهر شرکت داشتند و با پلاکاردهائی در دست همصدا بر خواستهای برحق و فوری خود تاکید کردند. فشار اعتراض معلمان آنقدر قوی بود که بخشی از مدیران و معاونان در اعتصاب شرکت و معلمان را همراهی کردند.

همینطور امروز رسول بداقی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان اسلامشهر توسط پلیس امنیت با خشونت و هتک حرمت بازداشت شده است. تحصن معلمان فردا یکشنبه ٢١ آذر در مدارس ادامه دارد و روز دوشنبه ٢٢ آذر اجتماعات سراسری معلمان با خواستهای مرکزی "رتبه‌بندی کامل شاغلان" و "همسان‌سازی بازنشستگان" برگزار خواهد شد.
اتحاد و یکصدائی معلمان، علیرغم فشارهای امنیتی و دستگیری فعالین و نمایندگان آنها، ستودنی است. تنها این همصدائی و تقویت و استمرار آنست که ضامن پیشروی و پیروزی است. هرچه اعتراض وسیعتر و اتحاد معلمان قویتر باشد، اعمال فشارها بی تاثیرتر خواهد شد. حرف معلمان برحق و روشن است: آنها آموزش رایگان و با کیفیت و استاندارد علمی برای همه دانش آموزان میخواهند. آنها حقوق مکفی و امنیت شغلی میخواهند و از تبعیض و فرق و فقر بیزارند. آنها مخالف بازاری کردن آموزش و محروم کردن هر ساله میلیونها دانش آموز از تحصیل و حق پایه ای آموزش هستند. آنها از وعده و دروغ های دولت و مجلس و نهادهای معلمان وابسته به حکومت به تنگ آمدند.

دانش آموزان، خانواده ها!
از معلمان و اعتراضاتشان با ابتکارات مختلف حمایت کنید. برخورداری از حق آموزش و محیط آموزشی سالم با معلم بی دغدغه نان حق فرزندان ماست. حمایت از معلمان حمایت از حال و آینده کودکان و دانش آموزان است.

کارگران، آزادیخواهان!
حمایت آگاهانه از اعتصابات و اعتراضات و تقویت عنصر همبستگی کارگری، یک نیاز پیشروی مبارزه امروز طبقه ما علیه وضع موجود است. هیچ اعتصابی نباید تنها بماند و هر اعتصابی یک سنگر نبرد طبقه ما در سراسر کشور است. هم جهتی سیاسی در خواستهای همگانی مانند معیشت و امنیت شغلی و آزادی و رفاه، باید به هم جهتی همگانی و آگاهانه در تقویت اتحاد طبقاتی ارتقا یابد. از اعتصاب و تحصن و اجتماع معلمان حمایت کنید و خواهان آزادی معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی شوید.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به اتحاد و پیگیری معلمان در مبارزه برای خواستهای برحق خویش درود میفرستد. اقدامات سرکوبگرانه رژیم اسلامی و تروریزه کردن فضای جامعه، انعکاس وحشت حکومت از پتانسیل قدرت اتحاد ماست. تحصن را به سکوئی برای بسیج و تقویت اتحاد سراسری بدل کنیم. با همین اتحاد رسول بداقی و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی را از چنگ جلادان اسلامی آزاد می کنیم. درود بر اتحاد و رزم معلمان!

آموزش رایگان یک حق است نه یک امتیاز!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٢١ آذر ١٤٠٠ - ١١ دسامبر ٢٠٢١