گفتمان سیاسی اجتماعی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

چگونگی شرکت در جلسات: برای بازدید از گفتمان سیاسی اجتماعی درکانال تلگرام اینجا کلیک کنید. Paltalk-->View all--> All Languages--> Iran-->Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
19:00 اروپای مرکزی - 20:30 تهران - 13:00 نیویورک لطفا به زمان برگزاری برنامه در بالا توجه کنید

شنبه 30 اکتبر- هشتم آبان ماه

*به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان *و دختران
:بحث و گفتگو پیرامون
نظام ستم جنسیتی، بخصوص خشونت جنسیتی و جنسی به مثابه ِی یکی از مهمترین موانع وقوع جنبش ها و اعتراضات صنفی، سیاسی-مدنی در جهت تغییر و تحول به جهانی دیگر که ممکن است

با همکاری هما مرادی از فعالین فمینیستی - چپ مستقل