فضا سازی تفرقه افکنانه حکومتیان را در هم شکنیم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم مبارز شهر نقده! روز شنبه ١٦ مرداد مردم مبارز شهر نقده شاهد اقدامات تفرقه افکنانه و ارتجاعی نیروهای حکومت اسلامی به سرکردگی فردی به اسم زنجانی پاسدار حزب الهی و به اصطلاح نماینده بخش ترک زبان مردم شهر نقده در مجلس اسلامی بودند که بر اثر آن، یک نزاع خانوادگی مقابل مغازه ای مکانیکی منجر به مجروح شدن و کشته شدن یکی از طرفین دعوا میشود. مردم بلافاصله در اعتراض به اقدامات تفرقه افکنانه مزدوران حکومت دست به راهپیمایی می زنند.

بیش از هزار نفر از ساکنین ترک و کرد مشترکا در این راهپیمایی شرکت می کنند و علیه زنجانی، امام جمعه نقده و حکومت اسلامی شعار میدهند.

مردم مبارز شهر نقده!
جواب ما به حکومت اسلامی و اقدامات قومپرستانه و تفرقه افکنانه عناصر مرتجعی نظیر زنجانی و سپاه پاسداران، مبارزه مشترک ساکنین و شهروندان شهر نقده و اتحاد و همبستگی آنها تا رسیدن به هدف مشترک یعنی رهایی از شر حکومت اسلامی است.
اولین اقدام اعتراضی و مشترک شما خود گواه بزرگی است برای زندگی و مبارزه مشترک و در کنار هم قرار گرفتن. فضای اعتراض و مبارزه مشترک را گسترش دهیم. شهر نقده باید این روزها شاهد تلاش همه مردم معترض و فعالین سیاسی برای ایجاد فضایی از اتحاد میان کلیه مردم این شهر و خنثی کردن توطئه های امام جمعه و مزدوران اطلاعاتی و سپاه برای ایجاد فضای خصومت میان مردم باشد. خواست و آرزو و مبارزه همه مردم آزاده و معترض شهر نقده مشترک است، مبارزه با ارتجاع محلی و تفرقه قومی و سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی.
کف خیابان و مبارزه مشرک شما جواب قاطع و کوبنده ای است به سپاه پاسداران، به زنجانی حزب اللهی و ارتجاع محلی.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ مرداد۱۴۰۰ ، ۷ اوت ۲۰۲۱