حزب کمونیست ایران: اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در ارتباط با اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی: در پی فراخون «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» در روز ۳۰ خرداد، روز سه شنبه اول تیر ماه اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت آغاز شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی این فراخوان اعلام کرده اند: “ما کارگران پیمانی نفت در پالایشگاهها، پتروشیمی ها و نیروگاهها در اعتراض به سطح نازل حقوق ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده های داده شده اعتصابات گسترده و سراسری خود را از سر میگیریم

و با تجمع در مقابل مراکز کاریمان پیگیر مطالبات خود می شویم.” شورای سازماندهی این اعتصاب همچنین اعلام کرده است که “اعتصاب ما یک اعتصاب اخطاری است و یک هفته در جریان خواهد بود و در روز نهم تیر به صف همکاران رسمی خود که اعلام اعتراض کرده اند خواهیم پیوست”.


کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی مطابق تصمیم جمعی، مطالبات خود را به شرح زیر اعلام کرده اند.


– “مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد و باید فورا سطح دستمزدها افزایش یابد و به نسبتی که قیمت اجناس افزایش می یابد سطح مزد کارگران نیز بالا رود. بعلاوه سایر سطوح مزدی کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان منتخب کارگران صورت گیرد.

– تعویق پرداخت دستمزدها جرم و یک دزدی آشکار است. حقوقها باید هر ماه بموقع پرداخت شود.

– ما به کار موقت و پیمانی اعتراض داریم و خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران و داشتن امنیت شغلی و دایٔمی شدن قراردادهای کاری مان هستیم. اخراج کارگر ممنوع.

– قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی که حصاری بین ما و بخش های دیگر کارگری در سطح جامعه است و بر اساس آن کارفرمایان مفتخور دستشان برای هرگونه تعرضی به زندگی و معیشت ما باز گذاشته شده است، باید فورا لغو شوند.

– ما خواستار ایمن شدن محیط کارمان هستیم

– ما کارگران نفت از امنیتی بودن محیط های کارمان به ستوه آمده ایم و باید به این وضعیت خاتمه داده شود.

– تشکل و تجمع و اعتراض حق مسلم ماست.

– ما خواهان برخورداری از درمان و تحصیل رایگان برای همه مردم هستیم”.


کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی در پایان حمایت قاطع خود را از کارگران رسمی نفت اعلام کرده اند. اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی در شرایطی آغاز شده است که موج دوم اعتصاب و تجمع های اعتراضی کارگران رسمی صنعت نفت که در پنجم خرداد ماه سال جاری شروع شد، پالایشگاههای تهران، اهواز و آبادان و چندین مرکز دیگر را در برگرفت. کارگران رسمی نفت در اعتراض به نحوه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ و پیگیری دیگر مطالباتشان با شعار “بترسید، بترسید ما همه با هم هستیم” تجمع های اعتراضی و راهپیمائی خود را برپا کردند.


اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی و اعلام حمایت قاطع آنان از مطالبات کارگران رسمی نفت تحولی مهم برای جنبش کارگری ایران است. آنچه روشن است، از یک سو ابعاد فقر و فلاکت اقتصادی، دستمزدهای پایین تر از خط فقر و شرایط سخت کار و زندگی و از سوی دیگر فضای سیاسی ایران زمینه های عینی و ذهنی اتحاد و همبستگی کارگران رسمی و کارگران پیمانکاری و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی ها را به رغم تفاوت میان نوع قرارداد و حقوق و مزایا فراهم آورده است. کارگران صنعت نفت بیش از سه دهه است در خط مقدم تعرض رژیم جمهوری اسلامی برای ارزان سازی نیروی کار قرار گرفته اند. طی این سال ها پروژه تفرقه اندازانه کارمند سازی کارگران صنعت نفت، بازخریدهای اجباری، سیاست بیکارسازی در این صنعت، واگذاری بخش زیادی از فعالیت ها و مشاغل صنعت نفت به شرکت های پیمانکاری، کنترل شدید اداره اطلاعات سپاه پاسداران بر کارگران در این مرکز صنعتی شرایط بسیار سختی را به کار و زندگی و مبارزه کارگران تحمیل کرده بود.


از این رو اعتصاب یکپارچه و هماهنگ و سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی و اعلام همبستگی آنها با کارگران رسمی صنعت نفت تحولی امیدوار کننده در جنبش کارگری ایران بحساب می آید. کارگران صنعت نفت با اعتصاب یکپارچه و متحدانه خود راه سازماندهی و برپائی اعتصاب سراسری کارگران را نشان می دهند. جنبش کارگری ایران فقط با اعتصابات سراسری است که می تواند تعرض همه جانبه کارفرمایان و حکومت سرمایه داری حامی آنان به کار و زندگی و معیشت کارگران را به عقب نشاند. تا کنون سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و جمعی از کارگران هفت تپه طی اطلاعیه هایی حمایت خود را از اعتصاب و مطالبات کارگران نفت اعلام داشته اند.


حزب کمونیست ایران ضمن پشتیبانی از اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و پتروشیمی و خواسته های بر حق آنان، دیگر بخش های جنبش کارگری را فرا می خواند به هر شکلی که می توانند از اعتصاب و مبارزات کارگران صنعت نفت و پتروشیمی حمایت نمایند.


سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری


کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

۲ تیر ۱۴۰۰

۲۳ ژوئن ۲۰۲۱


فهرست پالایشگاه، نیروگاه ها و مناطقی که به اعتصاب پیوسته اند به شرح زیر است:


کارگران شرکت های زیر از شرکت های تابعه ی پارس جنوبی، در میدان گازی پارس جنوبی دست به اعتصاب زده اند:

_ کارگران شرکت پتروشیمی «عمران صنعت» میدان گازی پارس جنوبی

_ کارگران شرکت پتروشیمی «صدف»

_ کارگران شرکت پتروشیمی «جهان پارس»

_ کارگران شرکت پایندان

_ کارگران شرکت ساتراپ صنعت

_ کارگران شرکت سینا پالایش قشم

_ کارگران شرکت لیدوما

 

کارگران پالایشگاهها و شرکت های دیگری که آنها نیز دست از کار کشیده اند و به اعتصابات سراسری پیوسته اند:

_ کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران

_ کارگران پالایشگاه آدیش جنوبی

_ کارگران شرکت ماشین سازی اراک

_ کارگران پالایشگاه تندگویان

_ کارگران پتروشیمی دنا

_ کارگران شرکت جهان پارس

_ کارگران پالایشگاه بیدبلند بهبهان

_ کارگران فاز ۱۳ (فاز اختر) پارس جنوبی

_ کارگران فاز ۱۳ کنگان

_ کارگران پالایشگاه بیدخون

_ کارگران پروژهای شرکت ایجیسی پالایشگاه آبادان

_ کارگران پیمانکاری حاجی پور

_ کارگران شرکت مخازن نفت قشم

_ کارگران پتروشیمی بوشهر

_ کارگران پتروشیمی گچساران

_ کارگران شرکت اکسیر صنعت

_ کارگران شرکت ریتون

_ کارگران عملیات دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران، خارک