فراخوان آکسیون در حمایت از اعتصابات کارگران نف

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان آکسیون در حمایت از اعتصابات کارگران نفت، گاز، پترو شیمی و سایر اعتراضات در ایران.
دوشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ ساعت ۳ عصر
مقابل دفتر شرکت نفت ایران در لندن

Iranian oil company (uk) ltd
NIOC House, 4 Victoria Street
London, SW1H 0NE

07488868466 : تماس
تشکیلات لندن حزب حکمتیست ( خط رسمی