شورا ـ استکهلم: تعیین تکلیف نهایی کف خیابان است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اینک آخرین توهمات نسبت به شرکت درانتخابات های فرمایشی رژیم فرو ریخته است . جنبش آزادیخواهی چندیست با انتخاب کف خیابان معادله را عوض کرده است. با شعار« اصلاح طلب ، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا» توپ را بزمین حکومت انداخته اند.معنای استیصال رژیم را باید در تحولات در پایین جامعه و مردمان کارگر وزحمتکشی که خیزش های انقلابی دی و آبان را رقم زدند وموج عظیم اعتصابات بی سابقه کارگران وزنان ودانشجویان وبازنشستگان و..

جستجو کرد وشکاف عظیم در بالا نتایج مستقیم این اعتراضات است .شکافی که دایره مانور رژیم را به حداقل رساند.پیش از آنکه شورای نگهبان اصلاح طلبان را رد صلاحیت کند این مردم کف خیابان بودند که کلیت رژیم را با همه جناحهایش افشا نمودند و به بازی بد وبدتر خاتمه دادند.شورای نگهبان در واقع به اصلاح طلبان امکان حیاتی دوباره بخشید تا بتوانند در هیئت اپوزیسیون ظاهر شوند . اینک رژیم با قوای سرکوبش تنها مانده است ! درکف خیابان مردم نه تنها بر هرگونه توهم نسبت به مهره های تا کنونی وبرپایی انتخابات نمایشی مهر بطلان زده شده بلکه با طرح اداره شورایی از جانب کارگران زمینه های سیستم نوینی مبتنی بر اداره جامعه از پایین ورد پارلمانتاریسم و نمایندگان تام الاختیاروغیر پاسخگو مهیا میشود. در کف خیابان همه چیز گواه بر آنست که جمهوری اسلامی باید برود.حکومت اینرا بخوبی دریافته وتنها حربه اش ارعاب وسرکوب را از هم اکنون برخ میکشد . این ایده ابلهانه که گویا میتوان از طریق مصادره شعار های مردم کارگر وزحمتکش چند صباحی دیگر به عمر خود افزود وترفند بهمن 57 را تکرار نمود در کنار سرکوب عریان از سوی رژیم وارگانهای اطلاعاتی اش بکار گرفته شده است. با آتش به اختیار ها وافسران جنگ نرم وسپس دانشجویان وبسیج عدالتخواه آغاز کردند واینک برخی مهره های انتخاباتی به آن دامن میزنند . هر کس که مختصر اطلاعاتی از سیاست اقتصا دی ونئولیبرالیسم بعنوان سیاست اقتصادی و مورد تایید رژیم ومهره های مدعی عدالت داشته باشد می داند که با سیستم سرمایه داری در ایران نمی توان سخنی از عدالت وحتی آزادی بمیان آورد. چگونه ممکن است کارگر ارزان و زندگانی چندین برابر زیر خط فقر را با عدالت جفت وجور کرد ومجبور نشد از گارد ویژه برای خاموش کردن کارگران وزحمتکشان استفاده ننمود و تشکل هایشان را نابود نکرد ؟ طبقه کارگر ایران در چنان سطحی از آگاهی است که نمی توان فریبش داد. لذا رژیم سرکوب عریان را برگزیده است . بهمین دلیل کارگران چاره ای جز سرنگونی این حکومت در مقابل خود ندارند. انتخابات به خیابان منتقل شده است وتعیین تکلیف آنجا صورت میگیرد.
شورای استکهلم، همراه با احزاب، سازمان ها و نیروهای ازادیخواه، علیه نمایش انتخابات ، تظاهرات برگزار می کند. جمعه ۱۸ یونی از ساعت ۱ بعداز ظهر، مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در استکهلم.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
.زنده باد آزادی زنده با سوسیالیسم
شورا ـ استکهلم ۷ یونی ۲۰۲۱
www.shora.se

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Mobil:0728379451