رفیق عزیزمان مصطفی قادری درگذشت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست: رفیق عزیزمان مصطفی قادری درگذشت! با اندوه فراوان بامداد امروز بیستم خرداد ۱۴۰۰ دوست نزدیک و رفیق عزیزمان مصطفی قادری در کشور فنلاند ما را وداع گفت. مصطفی قادری کارگری آگاه و کمونیستی پیگیر بود که در ۴۲ ساله پایانی عمر خود همواره مبارز جدی علیه تبعیض و نابرابری و استثمار و ستم نظم سرمایه داری و مستقیما و قاطعانه علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی بود.

به عنوان کودک رنج و کار پا به عرصه زندگی گذاشت. در دوران نوجوانی و جوانی تبعیض و ستم طبقاتی را در جریان کار ازهمان روستای محل تولد تا کاردر مراکز کارگری در شهرهای بزرگ ایران را تجربه کرد. در انقلاب ۵۷ علیه رژیم سرمایه سلطنت به مبارزه پیوست. به دنبال آن بیش ازیکدهه از مبارزه سوسیالیستی و جسورانه خود را در عرصه های سیاسی و نظامی در صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران پیگیری کرد. از سال ۱۳۷۰ با جدایی از حزب کمونیست ایران تا امروز و مقطع به درود گفتنمان، نزدیکی سیاسی و همگامی و تعهد مبارزاتی خود را با کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست ادامه داد. ما این پیوند مبارزاتی و دوستی را ارج میگذاریم. بر این اساس دو هفته قبل در پیام نشست دفتر سیاسی به رفیق مصطفی قادری نوشتیم، “حزب ما هموارە شما را بعنوان رفیقی کمونیست با سابقە بیش از ۴٢ سال رزمندگی در عرصه مبارزات کارگری، مبارزە توده ای و مسلحانە در کردستان، مبارزە پیگیر علیە رژیم جنایتکار اسلامی و برای برپائی یک دنیای بهتر در کنار خود داشته است و در این راه همقدم و همرزم باهم مبارزه کرده ایم. حضور همیشگی ات در سمینارهای سیاسی، مراسمهای حزبی، کمپینها، آکسیونها و راهپیمائی ها کە رفقای حزب حکمتیست در کشور فنلاند سازمان دادند، چە علیە رژیم اسلامی و یا در مناسبت های روز جهانی زن و روز جهانی کارگر و حضور گرم و پرشور شما در کنگرە های حزب حکمتیست، همه خاطرە های شیرینی هستند کە مایە افتخار و تحکیم رفاقت و همسرنوشتی ما هستند. ما هیچگاە کار و تلاش و زحمات صمیمانه و انقلابی شما را فراموش نخواهیم کرد”.

حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست درگذشت رفیق مصطفی قادری را به همسر عزیزش فاطمه و همه فرزندان ونوه ها و بستگان او در ایران و در خارج، به همه رفقا و دوستان و آشنایانش و به اعضا و دوستداران حزب تسلیت میگوید.

یاد کمونیست محبوب رفیق مصطفی قادری گرامی باد!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

بیستم خرداد ۱۴۰۰ – دهم ژوئن ۲۰۲۱