بیانیه فوری جمعی از فعالین و مبارزین شهر سنندج 19 مهر ماه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم شریف و مبارز شهر سنندج، اعتصاب سراسری و متحدانه شما در روز شنبه پانزده مهرماه و متعاقب آن مبارزه شجاعانه توده های مبارز مردم به ویژه جوانان علیه مزدوران سرکوبگر رژیم جنایتکار اسلامی، برگ زرین دیگری بود از مبارزه متحدانه شما علیه ارتجاع اسلامی و مزدورانش. متاسفانه بر اساس برخی گزارشها در جریان مبارزات سه روز گذشته در شهر سنندج شماری از مبارزین و رزمندگان شهرمان جانباخته، دهها تن مجروح و شماری از دختران و پسران جوان شهر بازداشت و روانه شکنجه گاههای رژیم شده اند، ضمن اینکه شماری از مزدوران رژیم نیز به هلاکت رسیده و تعداد بیشماری هم زخمی شده اند.

اما سانسور خبری رژیم اسلامی باعث شده اخبار موثقی در این خصوص در دست نباشد.
با توجه به اطلاعات و اخبار رسیده از منابع مختلف، مزدوران رژیم که ضربات مهلکی از مبارزه و مقاومت مردم انقلابی دریافت کرده اند، تلاش دارند با دست زدن به وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین شیوه ها از مردم شهر سنندج انتقام بگیرند. با توجه به فراخوانی که برای روز چهارشنبه بیستم مهرماه در منابع خبری انتشار یافته، از شما می خواهیم فردا با اعتصاب سراسری خود و عدم حضور در میادین و بازارهای شهر نقشه سرکوبگرانه رژیم را بر آب کنید. فرزندانتان را به مدارس نفرستید و از حضور در دانشگاهها، ادارات و نهادهای رژیم خودداری کنید. جوانان و مردم انقلابی احتمال دارد مزدوران رژیم اسلامی برای تحریک شما وارد محلات شهر شوند، از شما می خواهیم در این صورت تعرض رژیم را بی پاسخ نگذارید و به هر صورتی که برایتان امکان دارد به مقابله با آنان برخیزید.
مردم مبارز و انقلابی شهرهای مختلف ایران، فردا متحدانه با حضور میلیونی خود در خیابانهای ایران همگام با اعتصاب کارگران صنایع پتروشیمی و نفت، از مبارزات آزادیخواهانه مردم کردستان حمایت کنید، بی گمان مبارزه متحدانه ما پایانی خواهد بود بر عمر ننگین رژیم اسلامی.