از استوری اینستاگرام اسماعیل بخشی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

همه دیگر می دانیم در این صحنه چه اتفاق تلخی رخ داده است و دیگر توضیحی نمی دهم. فقط خواستم بدانید و ببینید مزدوران وحشی حکومت در انظار عمومی با یک زن بیگناه مضطرب و معترض نسبت به مسمومیت فرزندش گه «متهم» هم نیست چنین وحشیانه رفتار می کنند ، دیگر خودتان تصور کنید در بازداشتگاه های مخوف نهادهای امنیتی ، آنجاییکه هیچ چشمی نیست حتی متهمان هم چشم بند دارند و نمیبینند چه فیزیکی چه کلامی ، چه رفتارهای (شکنجه های) وحشیانه و تحقیر امیزی با فرزندان این سرزمین صورت می گیرد و هیچ راه دفاع و اثباتی بر انچه گذشته ست، ندارند ….