اعتراض به تصمیم راسیستی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهر بانه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتراض به تصمیم راسیستی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهر بانه در کردستان در مورد کارگران مهاجر افغانستانی نتیجه داد! در چند روز گذشته مطلبی از طرف انجمن کارگران ساختمانی شهرستان بانه در خصوص پیگیری و خواستار برخورد با کارگران افغانی در شهر بانه منتشر شده است. با توجه به پیگیری های کانون کارگران ساختمانی استان در خصوص این مطلب و تذکر (کتبی و شفاهی) به انجمن مربوطه، باید یاد آور شویم که هیچ کارگری مرز ندارد و تمامی کارگران می توانند خارج از دین و مذهب و کشور در هر کجای دنیا مشغول به کار و فعالیت باشند.

مطما هیچ کارگری خواهان دور شدن و دور ماندن از خانواده خود نیست اما بنا به شرایط سختی که در این دنیای سرمایه داری که با تمام توان در جهت استثمار هرچه بیشتر نیروی کار میکوشد کارگران مجبورند برای فروش نیروی کار خود مهاجرت کنند.

متاسفانه مدیریت غلط دولت ها باعث به وجود آمدن بیکاری گسترده ای شده است که بزرگترین عامل مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر وجود دید سرمایه داری و بی عرضگی دولت ها و بی توجهی به شرایط کارگران است و باید دولت ها جوابگو این فلاکت و آوارگی کارگران باشند نه کارگران مهاجر.

کانون انجمن های کارگران ساختمانی معتقد است که باید از این کارگران مهاجر با تمام توان حمایت کرد همچنان که این کانون در چند سال گذشته پیگیر مشکلات کارگرانی که در کردستان عراق مشغول به کار هستند می باشد.

در اینجا بر خود واجب دانستیم با حمایت کامل از کارگران مهاجر در هر کجای جهان و بخصوص در کردستان و از انجمن مربوطه درخواست می شود با تغییر نظر و دعوت این کارگران در شهر بانه به انجمن و تلاش در جهت پیگیری مطالبات این کارگران باشد. و انتظار داریم انجمن کارگران ساختمانی شهر بانه در جهت پیگیری مطالبات کارگران مهاجر تمام تلاش خود را انجام دهد که ما هم شاهد بوده ایم همیشه و در این چند سال پیشرو در حمایت کارگران ساختمانی بوده و مطما دغدغه انجمن بانه و تمامی انجمن ها یکسان سازی دستمزدها و جلوگیری از فروش ارزان نیروی کار است و این انجمن باید به صورت عملی مطالبات و مشکلات این کارگران را در اولویت کاری خود قرار دهد.

کانون انجمن های کارگران ساختمانی با تمام توان از کارگران مهاجر حمایت خواهد کرد و معتقد است که کارگران باید به مبارزات موجود در جهان علیه نظام بهره کشی متحد شوند .

۱۴۰۰/۵/۲۱

کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان
@kurdistankargar