روزشمار رویدادهای کارگری در ایران - اردیبهشت 1400

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن (2)(شماره های موضوعی، نشانه تفکیک موضوعات زیر است)

مطالبات و مبارزات کارگران 1 حقوق های عقب افتاده 2 اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها 3
خصوصی سازی 4 قربانیان محیط کار 5 سرکوب، زندان و ... 6 همبستگی ها 7
اطلاعات بیشتر را در دو قسمت یادداشت ها و ضمیمه ها ملاحظه کنید