به سوی ایجاد تشکل مستقل زنان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

«فراخوان برای تشکیل شبکه‌های زنان انقلابی و برابری‌طلب»: ستم بر زنان جرقه‌، یکی از موتورهای محرکه و‌ از سوخت‌های اصلی #خیزش_انقلابی_ژینا است. زنان به صورت آحاد در این جنبش نقش مهم و پیشروی دارند اما این کافی نیست چرا که ضمانت کسب و حفظ #دستاوردهای_زنان در گرو ایجاد تشکل توده‌ای و مستقل است. این نگرانی وجود دارد که در فقدان زنان سازمان‌یافته، افق و‌ مطالباتمان زیر سایه‌ی جنبش سرنگونی قرار بگیرد و بار دیگر مانند قیام ۵۷ «در طلوع آزادی جای حق زن خالی» بماند.

به همین دلیل شبکه‌های مخفی و حرکت توده‌ای زنان برابری طلب با فرموله کردن اصلی‌ترین خواسته‌های زنان و تبدیل کردن این #مطالبات به شعارهای روزانه‌ی زنان و مردان آزادیخواه تلاش می‌کند رهایی زن را همچون یکی از اهداف اصلی جنبش انقلابی جاری تضمین نماید.

مطالبات مشخص و‌ مترقی زنان، مرزبندی نیروهای انقلابی با جریانات ارتجاعی و ضد زن را روشن‌تر می‌کند. زنان پیشرو و متشکل همواره اهرم فشاری بر گرده‌ی مدافعان مردسالاری و سرمایه‌داری، و سکوی پرتابی برای آرمان آزادی و برابری خواهند بود. #شبکه‌های_مخفی زنان‌ برابری طلب می‌کوشد از هم‌اکنون ملزومات ذهنی و نیروی اولیه‌ی تشکل توده‌ای زنان را فراهم کند تا در فرصت‌ها و توازن قوای مناسب‌تر، #تشکل_مستقل_زنان را به سرعت ایجاد نماید. زنان و مردان پیشرو در جامعه به کمتر از برابری کامل زن و‌ مرد رضایت نمی‌دهند و معتقدند کە آزادی بدون برابری امکان پذیر نیست و‌ برای رسیدن به این آزادی لازم است یکی از ابزارهای مهم مبارزه یعنی تشکل توده‌ای زنان را ایجاد کرد. ما زنان انقلابی و برابری‌طلب همه‌ی شما زنان و‌ مردان آزادیخواه را فرامی‌خوانیم تا به هر طریق می‌توانیم به این اهداف یاری رسانده و کمیته‌های سه الی پنج نفره‌ی #زنان_برابری‌طلب را در مدارس، در میان والدین و محافل خانوادگی، دانشگاهها، بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی، کارگاهها و‌ کارخانه‌ها، شهرها و روستاها، و‌ محلات شهری بوجود بیاوریم.

پیشنهاد برای آغاز فعالیت‌های میدانی کمیته‌های مخفی زنان انقلابی و برابری‌طلب در شرایط کنونی:

۱- کمیته‌های سه الی پنج نفره‌ی زنان برابری‌طلب در مدارس، در میان والدین و محافل خانوادگی، دانشگاهها، بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی، کارگاهها و‌ کارخانه‌ها، شهرها، روستاها و محلات شهری سازمان دهیم.

۲- علاوه بر حمایت از جنبش به تاکید و تقویت شعارهای برابری‌طلبانه در تجمع‌های اعتراضی مدارس، دانشگاهها، مراکز کار، محلات و خیابانها بپردازیم.

۳- با الفاظ و شعارهای جنسی، فحش گونه، ضدزن، ناموس پرستانه و ارتجاعی در سطح جامعه مقابله کنیم.

۴- مطالبات زنان را بر روی پلاکارد و با انتشار ویدیو و عکس دسته جمعی در فضاهای بسته و روباز ( بدون مشخص شدن چهره‌ی نفرات)، اجرای پرفورمنس، پخش تراکت، اطلاعیه و دیگر ابتکارات هنری و اعتراضی فرموله کنیم.

۵- مطالبات مشخص زنان را به صورت یادداشت‌، کلیپ، پوستر و... توضیح دهیم.

۶- بر دیوارها شعارهای مترقی و دفاع از حقوق و‌ مطالبات زنان را بنویسیم.

۷- با این فعالیت‌ها از هم‌اکنون سطح آمادگی ذهنی زنان را بالا ببریم و بر ضرورت ایجاد تشکل مستقل زنان در اولین فرصت تاکید کنیم.

زنده باد تشکل توده‌ای زنان
زنان انقلابی و‌ برابری‌طلب کردستان
آذرماه ۱۴۰۱