ایسلند اولین کشور اروپایی با زنان اکثریت را در پارلمان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ایسلند با تبدیل شدن به اولین کشور اروپایی که در آن زنان اکثریت را در پارلمان در اختیار گرفته‌اند، تاریخ ساز شده است. براساس آخرین نتایج انتخابات که روز گذشته انجام شد، ۳۳ کرسی از ۶۳ کرسی در پارلمان ملی این کشور یا ۵۲ درصد کرسی‌ها در اختیار نمایندگان زن قرار گرفته است. براساس اطلاعات اتحادیه بین پارلمانی، درهیچ کشور اروپایی تاکنون شمار کرسی‌های زنان از مرز ۵۰ درصد عبور نکرده بود. سوئد با ۴۷ درصد نزدیک ترین میزان را در اختیار دارد.