بعد از غرش توخالی جرج تاون در ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، موش نیمه جانی متولد شد با عنوان بی مسمای "منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی" (مهسا). این نه منشوری برای همبستگی و اتحاد میان مردم است و نه منشور سازماندهی برای آزادی آنچنان که انقلاب زن زندگی آزادی در دستور گذاشته است. منشوری که قرار است با مهسا، اسم رمز انقلاب زن زندگی ازادی تداعی شود، در یک کلام با هدف بند و بست از بالای سر همین انقلاب و علیه آن تنظیم شده است.

نگاهی گذرا به بند ۵ بیانیه ۱۲ ماده ای و تاکید بر امر «لاییسیته» بمثابه نیاز تاریخی جامعه ایران: یکی از اساسی‌ترین مشکلات تاریخی جامعه ایران، دولت ایدیولوژیک است که از دوران ساسانی تا امروز همچون بختک بر دوش ساکنان ایران سنگینی می کند!در این مورد مشخص در بند ۵ بیانیه ۱۲ ماده ای چنین می خوانیم:۵. «مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد»!

 غیر ِ سرمایه داری: راهبند ِ تکامل ( چرا مازیار رازی مارکسیست نیست؟: نقدی برمقاله ی چرا باید مارکسیست بود.سخنی با جوانان): مازیاررازی درمقاله ی « چرا باید مارکسیست بود» همچنان اصرار دارد خود را مارکسیست بنامد. مارکسیسمی بدون ِ اعتقاد به ماتریالیسم ِ دیالکتیک و ماتریالیسم ِتاریخی و فقط شعار دهنده و گمراه کننده. چراکه در این مقاله ی سراسر انشا نویسانه و شعار گویانه هیچ اشاره ای به این دوتئوری ِ شناخت شناسانه و تکامل گرایانه نکرده است. آنهم مقاله ای که قرار است به جوانان درس ِ مارکسیسم بدهد. تو گویی بنیان و پایه ی شناخت ِ مارکسیستی برای تغییر ِ جهان و جامعه ی انسانی نه م.د. و نه م. ت. اند، و مارکسیسم چیزی جزشعارنویسی و انشانویسی نیست.

اصولا نیرویی می تواند در سمت درست تاریخ بایستد که تحلیل و شناخت درستی از اوضاع جامعه داشته باشد و در راستای آن تحلیل در حد توان خود مبارزه کند. در این رابطه باید نخست به چند نکته توجه کرد. اول، این یک واقعیت عینی است که امپریالیست ها در جهان از منافع خود دفاع می کنند و از آنجا که از انقلاب پرولتاریا و خلق های تحت ستم در وحشت هستند در سراسر جهان همواره به یاری ضد انقلاب می شتابند. به این خاطر ارتش هایی را زیر سلطه خود سازمان می دهند تا با سرکوب قهرآمیز مبارزات کارگران و خلق های تحت ستم، از تشکل و قدرت گیری آن ها جلوگیری کنند.

دیپلماسی: زمین لرزه ژئوپلیتیگ در منطقه: ولیعهد سعودی محمد بن سلمان (MBS) مهارت های یک بند باز را در سیاست خارجی به دست آورده است. آخرین عملیات آکروباسی او بدون شک خطرناک ترین است. در کمال تعجب همگان، عربستان سعودی و ایران به همراه چین اعلام کردند که دو کشور در حال احیای روابط دیپلماتیکی هستند که در سال ۲۰۱۶ قطع شده بود. توافق عربستان و ایران در نشست مشاوران امنیت ملی دو کشور در چین انجام شد. این موفقیت نادر میانجی گری چین در درگیری های خاورمیانه، هدیه ای از سوی دو کشور به پکن است.

۱. آیا احساس شکست سلطنت طلبان و جا ماندن رضا پهلوی از جایگاهی که برایش در نظر گرفته بودند با انتشار این منشور حقیقت دارد؟ یا صرفن یک جنجال زودگذر محافل تندرویشان میباشد؟ ۲. این شکست واقعی است. چرا؟ الف: با این منشور، پروژه وکالت بلکل کنار گذاشته شد. انگار نه انگار که یکی چند هفته قبل خودش را وکیل کرده بود. ب: سامانه حکومتی که بر ان تاکید شده انتخابی است. این به معنی آن است که نه فقط با تشکیل مجلس موسسان، که همین الان و عجالتن هم، پسر شاه بودن اندازه یک کاه برای بقیه ارزش ندارد.

کارگران انقلابی متحد ایران: دربارۀ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی»، منشور رضا پهلوی و خادمان او. حدود شش ماه پیش رژیم جمهوری اسلامی، مهسا (ژینا) امینی را به بهانۀ «بدحجابی» دستگیر کرد و و با ضرب و شتم به طرز فجیعی کشت. این جنایت رژیم واکنش عظیم و گسترده ای در میان زنان و دختران و توده های مردم در سراسر کشور برانگیخت و سیل خشم بنیان کن و اعتراض انقلابی گروه های وسیعی از مردم معترض و به جان آمده را در سراسر کشور، بویژه در کردستان، بلوچستان، گیلان، خوزستان، تهران، آذربایجان و مناطق دیگر به راه انداخت.

بازتکثیر به مناسبت حضور پرویز ثابتی، دژخیم ساواک در تجمعات اعتراضی اخیر طالبان سلطنت: شنیدن صدای "مقام امنیتی" شاه، آن هم پس از سال ها سکوت در برنامه تلویزیونی "صدای آمریکا" و مشاهده تصاویری قدیمی از این جلاد شناخته شده ساواک، 33 سال پس از آن که مردم ایران با انقلاب خود، شرایط سقوط رژیم سلطنت را مهیا نموده و آن را به زباله دان تاریخ انداختند، مرا به یاد عنوان یکی از رمان های معروف صادق چوبک به نام "انتری که لوطیش مرده بود" انداخت.

بعد از مدتها فضا سازی و آکروبات بازی و برپایی نمایشات نوع "جرج تاون" و و عده منشور از داخل و گشت و گذار شازده و دستیارانش در اروپا و زدن در پارلمان‌ دولتهای فخیمه کشورهای غربی ، عاقبت روز دهم مارس منشور موعود برخلاف انتظارشان " بیشور و بیفروغ" به دنیا آمد. آن مراسمها و نمایشات چراغانی حول تولد منشورشان که شش خودگمارده و در رآسشان "شازده" انتظارش را داشت اتفاق نیفتاد. علت را نباید صرفا در مضمون و مکتوبات "منشور" و محتوای سرمایه دارانه و فرسنگها بیگانه و یا در تقابل با اهداف و شعارها و خواسته های برحق خیزش انقلابی جاری که طبعأ و بخشآاین هست، جستجو کرد، مهمتر بلکه نزول "باد خالی شده" حباب منشور راستها را در واقعیت دیگری باید دید.

از قدیم گفته اند اگر نفهمیم بیماریم هرگز به پزشک مراجعه نخواهیم کرد! طوبیب هم اگر آثار بیماری را یک به یک نبیند و نشناسد، نه تنها باعث بهبود حال مریض نخواهد شد، بلکه باعث وخامت حال بیمار خواهد گردید!خب تردیدی نیست که پلیس سیاسی بورژوازی نخستین عامل نفوذ و تخریب و سرکوب تشکل های چپ و بویژه پیشگیری از سازماندهی مستقل کارگری ست!نویسنده دلیلی برای اثبات ادعای خود نمی بیند و تجربیات زندگی شخصی خود خوانندگان شاهدی بر ادعای فوق است!

منشور "همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا)" و "منشور مطالبات حد اقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی در ایران: بالاخره پس از چهل و جهار سال با پا در میانی دولت آمریکا،اتحادیه اروپا ، و پس از سالها حمایت از دیکتاتوری مذهبی در ایران که منجر به کشتار وبی خانمانی میلونها ایرانی شد، تمایل نشان دادند که برای آینده ایران شش نفر زن و مردایرانی بتوافق برسند، تا منشوری تدوین کرده و به افکار عمومی ارائه دهند، منشور تدوین شد و انتشار بیرونی یافت تحت نام "همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا)"، که کاری بسیار دشواردر این آشفته بازار بود، و یک قدم به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیکتر شدیم ، که یک حرکت اصولی اما غیر مستقل بسمت آزادی بیان و نظر است، بماند که در خدمت چه قشری از جامعه آینده ایرانی قرار دارد.

نوروز و بهار جدید ١٤٠٢ شما مبارک باد! "جنبش کنونی اگر به پیروزی حکومت شورایی و سوسیالیستی منجر نشود بطور قطع شکست خورده است!" کارگران،زنان، جوانان و مدافعین رفع تبعیض و نابرابری! همچنانکه اطلاع دارید در شرایط بسیار حساستر و جدیدتری داریم به استقبال نوروز و بهار نو ١٤٠٢ میرویم. دوره ای پر از بحران و تلاطم سیاس در ایران. بدون شک برای کل جامعه ایران، از جمله برای طبقه کارگر و زحمتکش،میتواند آینده متفاوت و بسیار سرنوشت سازی را رقم بزند.

«همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران» نام نهادی است که خود را متشکل از احزاب و افراد و گروه ها تعریف میکند و با انتشار «منشور مهسا» هدف خود را همکاری برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی در یک «فرآیند خشونت پرهیز» و برقراری «حکومتی سکولار و دمکراتیک» قرار داده اند. از همین ابتدا با بحث «فرآیند خشونت پرهیز» روشن میشود که اینها نه اهل سرنگونی اند و نه اهل انقلاب و اولین کسانی خواهند بود که مانند دوره اصلاح طلبی حکومتی «خشونت مردم» را در مقابل توحش و جنایت رژیم محکوم کنند.

بعد از مدت‌ها وعده و وعید رضا پهلوی و پنج همکار دیگرش، بالاخره ساعاتی پیش، منشور شش نفره از خارج کشور و هزاران فرسخ دورتر از ایران، اما برای جامعه 85 میلیونی ایران صادر و در برخی شبکه‌های اجتماعی رونمایی شد؟! مبارک باد! نزدیک به یک ماه پیش منشور حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی ایران منتشر شده بود این منشور با استقبال زیادی در داخل و خارج ایران مواجه شده است. چرا که این منشور حداقلی مطالبات بیش از چهار دهه انباشته شده اکثریت مردم ایران، جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را بیان می‌کند. تدوین‌کنندگان آن، تاکید کرده‌اند که این منشور حداقلی است و راه برای تکامل آن باز است.

فدرالیسم: نسخه جنگ و خونریزی و تباهی جامعه (٢) توضیح ضروری: در مطالب قبلی نوشتم، ضروریست جامعه را نسبت به مخاطرات مطرح کردن شعار "تمامیت ارضی" و علم کردن "خطر تجزیه طلبی" از جانب ناسیونالیسم ایرانی و "فدرالیسم" ناسیونالیستهای محلی و کرد آگاه و آماده کرد. نقطه عزیمت هر دو ترند ناسیونالیستی که مداومأ در فکر بند و بست و معامله باهمند، مقابله کردن با شرایط انقلابی فضای سیاسی ایران است. اینها میخواهند در تقابل با خیزش انقلابی جاری، فضای سیاسی را ناسیونالیزه و آلوده کنند. نباید گذاشت در این حرکت ارتجاعی موفق شوند.