رحمان حسین زاده: علت نزول بی شور "منشور" راستها

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بعد از مدتها فضا سازی و آکروبات بازی و برپایی نمایشات نوع "جرج تاون" و و عده منشور از داخل و گشت و گذار شازده و دستیارانش در اروپا و زدن در پارلمان‌ دولتهای فخیمه کشورهای غربی ، عاقبت روز دهم مارس منشور موعود برخلاف انتظارشان " بیشور و بیفروغ" به دنیا آمد. آن مراسمها و نمایشات چراغانی حول تولد منشورشان که شش خودگمارده و در رآسشان "شازده" انتظارش را داشت اتفاق نیفتاد. علت را نباید صرفا در مضمون و مکتوبات "منشور" و محتوای سرمایه دارانه و فرسنگها بیگانه و یا در تقابل با اهداف و شعارها و خواسته های برحق خیزش انقلابی جاری که طبعأ و بخشآاین هست، جستجو کرد، مهمتر بلکه نزول "باد خالی شده" حباب منشور راستها را در واقعیت دیگری باید دید.

آن هم این واقعیت که قبلتر و به معنای واقعی کلمه از داخل "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی" زیر پای "منشور راستها" اعم از مشروطه خواه و جمهوریخواه و فدرالیست را خالی کرده بود. امروز هر فعال سیاسی و یا ناظر منصف میتواند، "منشور آن هم حداقلی" با قبول محدودیتهای متعدد داخل کشوری، تازه از جانب "نهادها و تشکلهای صنفی و مدنی" ونه احزاب ماکسیمالیست چپ مثل ما که صاحب مانیفست جامع "دنيای بهتر" هستیم را با منشور حداکثری شش خودگمارده راستها مقایسه کند، تا بی تردید ببیند چه فاصله عمیقی بین این دو منشور وجود دارد، تا متوجه شوند ، که منشور حداقلی نهادهای صنفی و مدنی مربوط به نیروی اعماق جامعه درست نقطه مقابل منشور حداکثری راستها قرار گرفته است. پاشنه آشیل منشور راستها نه فقط ارائه شده از جانب شش خود گمارده، بلکه ارائه شده از جانب "پنج حزب و سازمان جمهوریخواه" در روز نهم مارس هم وجود منشوری حتی حداقلی از قطب چپ جامعه است. انتشار از قبل و به موقع منشور حداقلی نهادها و تشکلهای صنفی باد منشور راستها را خالی کرد و همین اهمیت اصلی منشور حداقلی نهادها و تشکلها را در جدال راست و چپ جامعه توضيح می‌دهد که متاسفانه بعضی از نیروهای قطب چپ جامعه متوجه آن نشدند و بعضی ها حتی در اقدامی نسنجیده، به نام "کارگر و چپ" طومار اعتراضی علیه آن منتشر می‌کنند.
یازدهم مارس ۲۰۲۳