پیام سیاسی هشدار دهنده سلام زیجی به مناسبت فرا رسیدن سال١٤٠٢

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نوروز و بهار جدید ١٤٠٢ شما مبارک باد! "جنبش کنونی اگر به پیروزی حکومت شورایی و سوسیالیستی منجر نشود بطور قطع شکست خورده است!" کارگران،زنان، جوانان و مدافعین رفع تبعیض و نابرابری! همچنانکه اطلاع دارید در شرایط بسیار حساستر و جدیدتری داریم به استقبال نوروز و بهار نو ١٤٠٢ میرویم. دوره ای پر از بحران و تلاطم سیاس در ایران. بدون شک برای کل جامعه ایران، از جمله برای طبقه کارگر و زحمتکش،میتواند آینده متفاوت و بسیار سرنوشت سازی را رقم بزند.

تجربه این دوره نیز نشان داده است بذری که در این مبارزه کاشته و میکاریم بیش از پیش نیازمند و مستلزم ناظر شدن هر چه بیشتر سنتهای مبارزاتی پیشرو کارگری-سوسیالیستی در سراسر ایران است. تردیدی نباید داشت که در غیاب تامین چشمگیر تر سیاستهایی انقلابی-کارگری، جنبش اعتراضی جاری میتواند با موانع و مشکلات بسیار فراونی روبرو گردد. تا این لحظه زمینه ها و بسترهای جنبش انقلابی اعتراضی جاری در داخل ایران، بر عکس فضای مسموم خارج کشور، غالبا مهر جنبش سیاسی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان را بر خود داشته است. اما اگر جنبش کارگری و سوسیالیستی نتواند در ادامه این روند، قدرتمندتر به میدان بیاید و مهر طبقاتی خود را به کل تحولات سیاسی جنبش اعتراضی بزند ممکن است موقعیت نسبتا مساعد کنونی در داخل کشور نیز شکننده تر شود. نظام استثمارگر سرمایه داری در داخل و خارج کشور با تمام قدرت و امکانات مادی و مدیایی و ابزار سرکوب در صدد شکل دادن به نوع دیگری از"راه حل"به منظور بیرون رفتن از بحڕانهای مداوم بورژوائی خود هستند. از خامنه ای تا خاتمی و موسوی و سپاه، تا رضا پهلوی و سلطنت طلبان، تا وزارت خارجه امریکا و همپیمانانش، در جستجویی پیدا کردن" راه حل"هستند، اما هر کدام در راستایی تامین منافع ارتجاعی- سرمایه دارانه ی خود میباشند.
اولین درس گرانبها برای هر جامعه ی که شکست را تجربه کرده باشد پیشگیری از تکرار همان خطاها و شکست ها است. دولتهای امپریالیستی و اپوزسیون راست کپی شده جمهوری اسلامی همواره پاشنه آشیل و ضد مبارزات انقلابی و کارگری ما در ایران بوده اند. سالهای ٥٦/٥٧ در"گوادلوپ"فرانسه توانستند خمینی جلاد را به ما تحمیل کنند. اکنون سناریو ویژه دوران رژیم چنج دیگری تدارک دیده اند. اینبار در امریکا و در مضحکه ای به اسم"کنفرانس دانشگاه جرج تاون"، ٨ نفر هنرپیشه و سیاستمدار کراوات پوش توابی و"اختلاسگر"و از مدافعین نظام بورژوا-شوونیست و"تمامیت ارضی خواه" را جمع کرده اند، تا بتوانند با اسم "انقلاب زن زندگی آزادی"، در پوشش"ملیگرایی" و "دمکراسی خواهی" شکست دیگری به مردم رنجدیده و کارگران و زحمتکشان انقلابی تحمیل نمایند. و بلاخره "کوه موش زائید"، بعد از مدتها وعده و وعید رضا پهلوی و پنج فرد فعال جنبش ارتجاعی راست، "منشور شش نفره" ای(فعلا دونفرشان حذف شده اند) برای جامعه دها میلیونی رونمای کردند، که تماما پرچم یک جنبش بورژوا شونیستی-ملیگرایانه ضد انقلابی توام با ریا و فریب را در خود نمایندگی میکند. بسیار سرنوشت ساز خواهد بود که با صدایی به مراتب رساتری از جانب جنبش آزادیخواهانه زنان و جنبش سوسالیستی-کارگری در ایران با یک پاسخ منفی قاطع تر و روشنتری مواجه گردند!.
جون گرفتن رضا پهلوی و جوله های"دیپلماتیک" اخیر او بجز خودشیرینی و مقبولیت پیدا کردن نزد امریکا و دولتهای غربی نه ارزشی دارد و نه ربطی به مبارزات انقلابی ایران! او دقیقا مانند خمینی با کلاهبرداری و ریا و بطور ملال آوری حول"دمکراسی و حقوق بشر" جوک میفرمایند. این"شاهزاده"ی نرسالار، راه قدرت گیری جنبش بورژوائی خاندانش را، علاوه برحمایت دولتهای ارتجاعی سرمایه داری، تنها با اتکا به ارتش و سپاه و زندان و ساواکی ها و ثابتی های قاتل متصورش هست. در پروژه ضد انقلابی شاهزاده مفتخور و شعیه مسلک بخش زیادی از سران و جنایتکاران صفوف جمهوری اسلامی از جمله نظامیان قاتل شراکت دارند. جنبش بورژوا-شونیستی رضا ربع پهلوی و سلطنت طلب ها توانسته اند با کمک پولهای کلان دزدیده شده دوره پدر و مادرش و حمایت دول بورژوائی غرب و شبکه های فارسی زبان مزدور در خارج کشور فضا را قرق کنند و راه معامله بر سر خونهای ریخته شده جوانان مبارز ما و سو استفاده از آنان را به اهرمی برای امتیاز گرفتن از دولتهای غربی مبدل سازند. آنها در دنیای مجازی و شبکه های فارسی زبان و در میان شکم سیران خارج نشین توانسته اند بیشخصیت ترین چهر ها را به عنوان "شخصیت های شاخص اپوزسیون" به بخشی از مردم عقب مانده و رعیت مسلکان تحمیل نمایند. این روند بسیار منفی و خطرناک، تنها با گسترش مبارزه انقلابی کارگری و رادیکال در جامعه ایران علیه هر دو سیستم اسلامی و سلطنتی و کلیت نظام سرمایه داری، چه در حاکمیت و چه در اپوزسیون، میتواند خنثی گردد!.
امر مبرمی که بنظرم وظیفه اولیه و فوری طبقه کارگر، جنبش دانشجوی، زنان، فرهنگیان، و جنبش سوسیالیستی و رهبران کارگری و آزادیخواه، و همچنین وظیفه فوری ٢٠ نهادی است که اخیرا منشور مطالبات حداقلی... را در ایران امضا کرده اند. امیدوارم در آستانه شروع سال جدید کارگران و مبارزین راه آزادی و برابری و مدافعین آلترناتیو حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در ایران، بیش از پیش به این امر خطیر و سرنوشت ساز توجه داشته باشند!

مردم مبارز و آزادیخواه!
بدون شک جنبشهای سیاسی- مطالباتی- اعتراضی بیشماری از جانب زنان، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و بازنشستگان و غیره در اکثر مراکز کار و شهرها و در اشکال متنوعی علیه جمهوری جنایتکار اسلامی و سرمایه داری حاکم در طول عمر ننگین این نظام فاسد در جریان بوده است. لازم میدانم همینجا به همه مبارزان درگیر در این جنبشهای بسیار ارزشمند و سرنوشت ساز خسته نباشید بگویم و درود بی پایان خود را تقدیم آنان کنم!. بر بستر ٤٤ سال جنایت آفرینی بیوقفه حکومت اسلامی و تحمیل فقر و گرسنگی و خانه خرابی به اکثریت شهروندان، از جمله جامعه کارگری و زحمتکشان ایران، آتش زیر خاکستر انزجار عمومی از رژیم بعداز قتل جنایتکارانه مهسا امینی فوران کرد و بطور کم سابقه ی مبارزه انقلابی جنبش ما با وجود افت و خیزهایش تداوم پیدا کرده است. بنظرم در این مرحله جدیدتر از مبارزه، حضور متحدتر کارگران به عنوان یک طبقه اجتماعی ضد سرمایه داری، میتواند گام بسیار مهمی در تعین تکلیف نهایی با ارتجاع حکومت اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم رقم بزند، و چنین امری امید به پیروزی را ده چندان خواهد کرد. اتحاد حول تحقق استقرار حکومت شورایی کارگران و توده های مردم ستمدیده، به عنوان مطلوبترین، آزدیخواه ترین و مترقی ترین شکل حکومتی در دوره ی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی لازم است در راس مطالبات جنبش انقلابی جاری جامعه قرار بگیرد! به مجرد استقرار حکومت شورایی کارگران و توده های زیردست تمام نابرابری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اداری، حقوقی، و تبعیضات ملی، مذهبی، جنسیتی که هر دو نظام جنایتکار اسلامی و شاهنشاهی در یک قرن اخیر به جامعه و شهروندان سراسر کشور در ابعاد گسترده و وحشتناک تحمیل و اعمال کرده اند، فوراً ملغی میشوند. بدین ترتیب برای اولین بار تمام آزادیهای سیاسی، اجتماعی، مطبوعاتی، و آزادی ایجاد تشکل و تحزب و غیره برای همه بخش های جامعه تأمین و تضمین خواهد گردید. نیروهای مسلح حرفه ای و سرکوبگر،اعدام و شکنجه و وجود پدیده ای به اسم زندانی سیاسی فورا ملغی میگردد. برابری کامل میان زن و مرد محقق خواهد شد. همه ی قوانین برگرفته از دین و شریعت در قوانین کشور کنار گذاشته میشوند.در هیچیک از سیستمهای عوامفریب و تجربه شده سرمایه داری،که در پوشش"ملیگرایی"،"اسلامگرایی"،"تمرکززدائی"،"حقوق بشر"،"دمکراسی خواهی" و یا پارلمانتاریستی عرضه میشوند، چنین اهداف انسانی نه هرگز محقق گردیده و نه در آینده از مجرا ی این سیستم ها تحقق میابد!
جمهوری فاشیست اسلامی را باید با قهر انقلابی در هم شکست!
در پروسه جنبش اخیر، حکومت فاشیست اسلامی، جان عزیز بیش از ٦٠٠ مبارز جوان و کودک ما را گرفت، دها هزار را شکنجه و مورد آزار فیزیکی و روانی و جنسی قرار داده و زندانی کرده اند، در میان آنان متاسفانه با اعدام جان چند نفر را گرفتند تا وحشت آفرینی کنند و زهر چشم از جامعه بگیرند. اکنون در ادامه سیاستهای کثیف خود، به منظور منحرف کردن اذهان عمومی و با اهداف پلید مبتنی بر به فراموشی سپردن دیگر جنایتهایشان ، در بعد هولناگی تری باز هم به جنایت کودک کشی روی آورده اندا. سازماندهی جنایت حمله بیولوژیکی و مسموم کردن چند هزار نفر از فرزندان عزیزمان،عمدتا در مدارس دخترانه، اقدامی به غایت جنایتکارانه و بزدلانه ی میباشد. بعداز سه ماه دروغ بافی، سناریوهایی نخ نمای"اعتراف گیری"و قربانی کردن احتمالی عواملی از درون خودشان را راه اندازی کرده اند تا هم خود را تبرئه نمایند و هم آب سردی روی فضای نفرت و اعتراضی جامعه بریزند. هیچ تردیدی نیست که جمهوری اسلامی عامل و بانی مستقیم همه این جنایتها بوده و هست!. این فاشیستها روی سیاه مرتجعین هم کیش خود را نیز مانند طالبان، القاعده،داعش و حتی همنوعان شیعه مسلک خود را "سفید" کرده اند. ابعاد جنایتهایشان از همه جناتیکاران تاریخ معاصر پیشی گرفته است. چنین رژیمی را باید با قهر انقلابی در هم شکست!
امیدوارم در سال جدید و بهار نو روحیه اتحاد و همبستگی کارگری و انقلابی در سراسر کشور بیش از هر زمانی بر روشهای تنش آفرین خرافی و عقب مانده ملی گرائی و اسلامیگرائی غلبه پیدا کند. این مهم رمز اتحاد طبقاتی و پیروزی ما بر ارتجاع سرمایه داری میباشد. اجازه ندهیم جشن و سرور نوروزی و طراوت و بوی گل بهاری و در آغوش گرفتن طبیعت را به کاممان تلخ کنند. با اتحاد و همبستگی و آگاهی بیشتر آماده تر شویم تا بتوانیم دریچه پیروزی و آینده بهتری را در درون تونل سیاه ایجاد شده جنایتکاران بر رویی جامعه بگشائیم. ما باید فضای فرا رسیدن سال نو و بهار نو١٤٠٢ را نیز به پیش درآمد اتحاد و همسرنوشتی انسانی بیشتری علیه شرایط حاکم مبدل کنیم.
از جانب خود و حزب سوسیالیست انقلابی ضمن تبریک سال و بهار نو ١٤٠٢ خورشیدی،صمیمانه برای تک تک بستگان و فرزندانتان آرزوی سال به مراتب بهتری را دارم. به این امید متحدتر و استوارتر سال جدید را به سال نبرد قهرمانانه و آزادیخواهانه علیه سرمایه داران و نظام فاسد جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!. در پایان ضمن ابراز همدردی عمیق خود با خانواده عزیزان جانباخته خیزش انقلابی اخیر، از شما مبارزین راه آزادی و برابری بخواهم آن خانواده ها را هرگز تنها نگذارید، برای آزادی همه زندانیان سیاسی و کلیه بازداشت شدگان خیزش اخیر متحدانه به میدان بیایم، و همچنین درود میفرستم به استقامت و پایداری مبارزات فراموش نشدنی همه زندانیان سیاسی!
نوروز و بهار جدید ١٤٠٢ شما مبارک باد!

مرگ بر کلیت نظام جمهوری آدمکش اسلامی!
ننگ و نفرت بر بقایایی نظام فاسد سلطنتی!
زنده باد زندگی!
زنده باد حکومت شورایی!
زنده باد سوسیالیسم!
سلام زیجی، دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٢١ اسفند ١٤٠١
١٢ مارس ٢٠٢٣