رضا مقدم : هیولاهای ضد زن و موقعیت دو سر باخت رژیم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حمله به مدارس دخترانه با گاز سمی و مسموم کردن بیش از هزار دانش آموز ادامه بیش از چهار دهه جنایت رژیم اسلامی علیه زنان است. اعتراض به قتل حکومتی ژینا سر آغاز حرکت انقلابی مردم علیه رژیم اسلامی شد و جنایات هیولاهای ضد زن اسلامی، حرکت انقلابی زنان و مردم ایران را متوقف نخواهد کرد. رژیم اسلامی رفتنی است. جنایت بیشتر، تنها گور دین و مذهب را در ایران گود تر می کند و به هر گونه دخالت دین در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم پایان میدهد.

جانیان حاکم بزدل تر آن هستند که مسئولیت حمله شیمیایی به دختران دانش آموز را بعهده بگیرند. این هیولاهای ضد زن بخشی جدایی ناپذیر از ارکان رژیم اسلامی اند و در تمام نهادهای حاکمیت حضور دارند. از بودجه های نجومی نهادهای مذهبی ارتزاق میکنند. لانه سران آنها در بیت خامنه ای و حوزه های جهلیه است. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مداحان و اعضای هیات های سینه زنی و عزاداری آنها را کاملا میشناسند. این هیولاهای ضد زن از چنان قدرتی در ساختار رژیم اسلامی برخوردارند که حتی وزرای آموزش و پرورش، بهداشت و کشور نیز قدرت معرفی و افشای نام آنها را ندارند.
فعال شدن این هیولاهای ضد زن کل رژیم اسلامی را در یک موقعیت شکننده و متناقض قرار داده است. تضعیف اقتدار رژیم اسلامی در کنترل حجاب زنان این هیولاهای ضد زن به حرکت در آورده تا با حمله شیمیایی به مدارس دخترانه، زنان و مردم ایران را مرعوب کنند و به عقب برانند. و همین تضعیف رژیم باعث شده تا نتواند این هیولاهای ضد زن را که بخشی جدایی ناپذیر از پیکره اش است، کنترل کند. رژیم اسلامی نتیجه اقدامات جنایت کارانه بخشی از پیکره خود را شوراندن مردم علیه کل رژیم می داند اما در موقعیتی نیست که آنها را از خود براند و در مقابل مردم بیشتر ضعیف شود. چشم بستن بر جنایت این متحجرین اسلامی، مردم را علیه کل رژیم تحریک می کند، و مقابله رژیم با آنها نیز کل نظام را در مقابل مردم ضعیف می کند و نابودیش را جلو می اندازد. رژیم اسلامی در تله تناقضات درونی خود گرفتار شده و در یک وضعیت دو سر باخت است.

– 13 اسفند 1401