رحمان حسین زاده: اعتراف به شکست "فرمانده"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در یک نگاه: نقشه خامنه ای "فرمانده و سازمانده آتش به اختیاران" حکومتی در طرح سبعانه مسمومیت دختران به گل نشست. جلاد سردسته "خودسران" مجبور به توقف آن شد. اذعان کرد که "افراد و گروههایی" بدون آنکه بتواند به " دشمن و اسراییل" ربط دهد، لابد از درون نظام دست اندرکار این جنایات بزرگ اند. با مانور آخوندی و حقه بازانه خواستار "اشد مجازات مسببین " شد . این اعتراف به شکست و تلاش مذبوحانه برای سروته آوردن آن است. کور خوانده است. تازه سرآغاز اعتراضات کوبنده علیه این جنایات هولناک است. با تظاهراتها و تجمعات گسترده و سازمان‌یافته در مدارس و دانشگاه و خیابان و شهر و نه تاکتیک مضر تعطیلی مدارس میتوانیم جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه نزدیک کنیم. آنوقت خامنه ای و همه جانیان همکارش را محاکمه و مجازات‌ میکنیم.

هفتم مارس ٢٠٢٣