پیام همکار: بی شرف ها در جورج تاون

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در ایران وقتی امنیتی ها و سرکوبگرا به اعتصاب کارگرا و اعتراض مردم حمله می کنند، داد میزنیم «بی شرف بی شرف»! من شاه زاده و آخوند زاده و بچه سرمایه دار نیستم. من کارگر زاده ام. من جزو میلیونها جمعیت خانواده کارگریم که نسل اندر نسل برای کارفرمایان بی شرف سلطنت طلب و اصلاح طلب و اصولگرا کار کردم. فرزندان ما برای زندگی و آزادی و عدالت برخاستند و بی شرفهای حکومت خامنه ای با گلوله و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام جوابشان را دادند.

حالا تعدادی بیشرف دیگر برای آخرین قطرات خون ما نقشه می ریزند. قرار نیست همیشه بی شرف های سرمایه دار بر ما حکم برانند. اصل اینست که آنها ارباب و حاکم اند و ما برده و محکوم. من کارگر با همین مخالفم. من وقتی روی چهارپایه بروم صد تا مثل شما را ذوب میکنم. چهارپایه زیر پای عوضی ها نمی گذارم.

نسل قبلی ما در دوره میر حسین شما خاورانی شد. و تو رضا پهلوی که در عمرت یک روز کار نکردی، عوضی آمدی، برو با همون پول خون پدران ما مشغول قمار در کازینوها باش. سلطنت و شاه اللهی نمیتواند با بمب اتم هم دوباره روی سر ما سوار شود. شیرین عبادی که یکپا آخوند است. دوره اصلاحات آخوندی خواستند تو را با نوبل به ما بیاندازید، مردم تف هم بهش نیانداختند. مسیح قمی و یار غار اطلاعاتی های اصلاح طلب، تو وقتی کم میاری میگی از خانواده روستایی ام. شکرخوری ممنوع. زحمتکش و کارگر خودفروخته کثیف تر از ساواکی بچه سرمایه دار است. نازنین خانم هم که تازه ظهور کردند فکر میکند دختران ما عکسش را قاپ می کنند چون مدل است و وردست رضا پهلوی. معلوم نیست اینها چی می زنند که تا این حد توهم دارند. تو حامد اسماعیلیون که عمری لیلاق قشلاق به ایران و کانادا داشتی و نوکر اصلاح طلب ها بودی، تو حتی خون زن و بچه ات را فروختی. تف به غیرت و شرف نداشته ات. راسته سیاست پدر و مادر ندارد. و تو عبداله مهتدی خان زاده، به اصل و نسبت ات برگشتی. تو قراره خان کردستان و ارباب کارگران کرد شوی، عوضی آمدی، در کردستان چوب تو آستینت می کنن. و شماها هنرپیشه ها و سلبریتی ها، گلشیفته خانم و علی کریمی دلقک، خاک برسرتان. شما حتی علاقه بچه های ما را کشتید. آخر شما را چه به سیاست، باشگاه و سینما و سالن مد را با سنگر و خیابان و مبارزه طبقاتی عوضی گرفتید. دفعه دیگر اسم ما را نیارید. کارگر و مردم باید برن بمیرند اگر شما قراره صدایش باشی.

بی شرف های جدید و قدیم قراره مثل ورق بازی بور بخورند و باز سوار سر ما شوند. قراره ساواکی و فاشیست و واواکی و سپاه و بسیج اینبار باهم به دختران معترض ما تجاوز کنند. طرفداران بی شرف «زن زندگی آزادی»! شما اگر روبروی یک جوان امروز و یک کارگر و یک دانشجو بنشینی قلفتی میخورنتان. فکر میکنی با عنترناشنال و بی بی و ای وی او و تلویزیون رسما جانی خمینی دوم میشوی! جمع کنید بساطتان را عوضی های بیشرف.