بهرام رحمانی:کتاب «فراتر از فاجعه» گزارشات روزانه از دادگاه حمید نوری‌(دادیار سابق جمهوری اسلامی در استکهلم)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

این کتاب در 459 صفحه، به اضافه فهرست نام‌ها، تصاویری از محوطه دادگاه و هم‌چنین 14 صفحه به زبان انگلیسی در فرمت وزیری به قطع آ4، منتشر شده است. گزارشات روزانه از دادگاه حمید نوری، به قلم «بهرام رحمانی» تهیه و تنظیم شده است. فهرست مندرجات کیس حمید نوری – پروفسور اریک دیوید يك دادگاه تاريخی و يك آرزوی بزرگ - کنت لوئیس حقوقدان برجسته و وکیل شاکیان مجاهدین یادداشت بابک عماد، عضو دیده‌بان ایران مقدمه 13 گزارش شماره یک 18 دهم آگوست ۲۰۲۱ دادگاه حمید نوری 18 گزارش دوم 23 ادامه قرائت کیفرخواست 23

گزارش سوم 28
ادامه قرائت کیفرخواست 28
گزارش چهارم 41
ادامه قرائت کیفرخواست 41
گزارش پنجم 48
تعیین پرداخت دیه‌(غرامت مالی) به بازماندگان کشتارهای سال 48
گزارش ششم 55
ایرج مصداقی 55
گزارش هفتم 61
ایرج مصداقی 61
گزارش هشتم 68
سئوالات دادستانی از ایرج مصداقی 68
گزارش نهم 74
سئوالات وکلای حمید نوری از ایرج مصداقی 74
گزارش دهم 80
نصرالله مرندی 80
گزارش یازدهم 83
مهدی برجسته گرمرودی 83
گزارش دوازدهم 91
همایون کاویانی 91
گزارش سیزدهم 96
گزارش چهاردهم 98
محسن اسحاقی 98
گزارش پانزدهم 102
رمضان فتحی 102
گزارش شانزدهم 105
مهدی اسحاقی 105
گزارش هفدهم 108
علی‌اکبر بندلی 108
گزارش هجدهم 110
نصرالله مرندی 110
گزارش نوزدهم 115
مسعود اشرف سمنانی 115
گزارش بیستم 120
سولماز علیزاده 120
گزارش بیست‌و‌یکم 123
احمد ابراهیمی 123
گزارش بیست‌و‌دوم 127
فریدون نجفی آریا 127
گزارش بیست‌و‌سوم 130
فریدون نجفی آریا 130
گزارش 24 133
سارا روزدار 133
گزارش بیست‌و‌پنجم 138
حسن گلزاری 138
گزارش بیست و ششم 142
مجید جمشیدی 142
گزارش بیست‌و‌هفتم 145
خدیجه برهانی 145
حسین احمدی 145
گزارش بیست‌و‌هشتم 152
مهناز میمنت 152
مهری حاجی‌نژاد 152
گزارش بیست‌و‌نهم 160
جعفر سیدمحمدی برنجستانی 160
گزارش سی‌ام 164
صدیقه حاجی‌محسن 164
سی و یکم 167
ویدا رستم علی‌پور 167
لاله بازرگان 167
گزارش سی‌و‌دوم 174
علی ذوالفقاری 174
گزارش سی‌و‌سوم 181
رضا فلاحی 181
گزارش سی‌و‌چهارم 184
عصمت طالبی کلهران 184
گزارش سی‌و‌پنجم 186
محمد زند 186
گزارش سی‌و‌ششم 189
مجید صاحب‌جمع 189
گزارش سی‌و‌هفتم 198
اصغر مهدی‌زاده 198
گزارش سی و هشتم 210
اکبر صمدی 210
گزارش سی‌و‌نهم و چهلم 219
محمود رویایی و حسین فارسی 219
گزارش چهل‌و‌یکم 228
حسن اشرفیان 228
گزارش چهل‌و‌دوم 234
دفاعیات او با کمک وکلایش 234
گزارش چهل‌و‌سوم 241
ادامه دفاعیات حمید نوری 241
گزارش چهل‌و‌چهارم 256
سومین جلسه دفاعیات حمید نوری 256
گزارش چهل‌و‌پنجم 266
چهارمین جلسه دفاعیات حمید نوری 266
گزارش چهل‌وششم 268
پنجمین جلسه دفاعیات حمید نوری 268
گزارش چهل‌وهفتم 271
ششمین جلسه دفاعیات حمید نوری 271
گزارش چهل‌و‌هشتم 274
محمد خدابنده‌لویی 274
گزارش چهل‌و‌نهم 276
رضا شمیرانی 276
گزارش پنجاهم 278
محمد زادشیر 278
گزارش پنجاه و یکم 281
رحمت علی‌کرمی 281
گزارش پنجاه‌ودوم 284
منوچهر اسحاقی 284
گزارش پنجاه‌وسوم 287
مهرزاد دشتبانی 287
گزارش پنجاه‌وچهارم 293
حسین ملکی 293
گزارش پنجاه‌و‌پنجم 299
مهرداد نشاطی 299
گزارش پنجاه‌و‌ششم 307
ابوالقاسم سلیمان‌پور 307
گزارش پنجاه‌و‌هفتم 309
آذرنوش همتی الیزه‌ای 309
گزارش پنجاه‌و‌هشتم 311
روم افشم 311
گزارش پنجاه‌و‌نهم 314
مهدی اصلانی 314
گزارش شصتم 319
امیرهوشنگ اطیابی 319
گزارش شصت‌‌و‌یکم 322
منصور کمال‌زاده 322
گزارش شصت‌و‌دوم 325
رحمان درکشیده 325
گزارش شصت‌و‌سوم 328
جعفر یعقوبی 328
امیرهوشنگ اطیابی 328
گزارش شصت‌و‌چهارم 335
جعفر یعقوبی 335
گزارش شصت‌و‌پنجم 338
سید جلال سعیدی 338
گزارش شصت‌و‌ششم 340
محمد ایزدجو 340
گزارش شصت‌و‌هفتم 343
شهادت حمید اشتری 343
گزارش شصت‌و‌هشتم 346
حمید اشتری 346
کاوه موسوی 346
گزارش شصت‌و‌نهم 362
ایرج مصداقی 362
گزارش هفتادم 366
حمید نوری 366
گزارش هفتاد‌و‌یکم 369
حمید نوری 369
گزارش هفتاد‌و‌دوم 379
جفری رابرتسون، قاضی بین‌المللی 379
گزارش هفتاد‌و‌سوم 385
نادر حدادی مقدم 385
گزارش هفتاد‌و‌پنجم 391
منوچهر پیوند 391
گزارش هفتاد‌و‌ششم 394
تورون لیندهلم 394
گزارش هفتاد‌و‌هفتم 401
شهادت دو کارشناس، اریک داوید پروفسور بازنشسته حقوق کیفری بین‌المللی 401
و محمد اولیایی فرد حقوق‌دان 401
گزارش هفتاد‌و‌ششم 405
محمود خلیلی 405
گزارش هفتاد‌و‌نهم 408
علیرضا اکبری سپهر 408
گزارش هشتادم 419
علیرضا اکبری سپهر 419
گزارش هشتاد‌و‌دوم 431
اوه برینگ، پروفسور ممتاز حقوق بین‌الملل و استاد بازنشسته 431
گزارش هفتاد‌و‌سوم 445
عبدالرضا‌‌(شهاب) شکوهی 445
گزارش هشتاد‌و‌چهارم 462
علیرضا امیدمعاف 462
گزارش هشتاد‌و‌پنجم 466
حمید نوری 466
گزارش هشتاد‌و‌ششم 470
شهادت پروفسور پیام اخوان 470
گزارش هشتاد‌و‌هفتم 476
قاضی و دادستان‌های پرونده 476
گزارش هشتاد‌و‌هشتم 493
تقاضای حبس ابد برای حمید نوری 493
گزارش هشتاد‌و‌نهم 499
بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری، شاکیان و شاهدان دادگاه 499
گزارش نودم 509
کنت لوئیس 509
گزارش نود‌و‌یکم 516
آخرین دفاع وکلای حمید نوری 516
گزارش نود‌و‌دوم 522
ارائه آخرین دفاع موکلان نوری 522
حکم نهایی حمید نوری اعلام شد! 527
نتیجه‌گیری 532
اتهامات و پرونده‌سازی‌ها علیه بهرام رحمانی 538
اطلاعیه نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال درباره دادگاهی کردن بهرام رحمانی 538
ادعای «آکام نیوز»، سایت امنیتی حکومت اسلامی علیه بهرام رحمانی 539
معرفی مختصری از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی بهرام رحمانی 542
فهرست نام‌ها
تصاویر
متن انگلیسی پروفسور اریک دیوید
متن انگلیسی کنت لوئیس
معرفی کتاب به انگلیسی
***
«هرچند اين دادگاه فقط قتل‌عام در ماه‌هاي مرداد و شهريور 67، آن‌هم، تنها، در زندان گوهردشت را در دستور کار گذاشته بود و با وسواس، از ورود به قتل‌عام در سایر زندان‌ها و حتّي جنايت‌هاي حميد نوري در ماه‌ها و سال‌هاي قبل و بعد از اين دوره امتناع مي‌كرد، با اين‌حال ابعاد جنايت شوكه‌كننده بود. تنها شاهد قتل‌عام در زندان اوین، در دادگاه گفت حدود 3500 تا 4000 تن در جريان قتل عام در اوین اعدام شدند. شاهدان از گوهردشت گفتند از 2 تا 3 هزار زنداني سياسي فقط 150 تا 200 نفر از اعدام‌ها جان به‌دربردند. يكي از شاهدان گفت شاهد انتقال حداقل 17 كاميون پيكرهاي مجاهدين، در 12-10 روز در مرداد بوده كه هريك حداقل 60 تا 70 جنازه را حمل مي‌كرده است. شاهدان مختلف، اَعَم از هواداران مجاهدين يا چپ، تصريح كردند که اوايل مرداد 67 افرادي را مشاهده كرده‌اند كه به تازگي دستگير شده و به گوهردشت منتقل و اعدام شدند...‌(کنت لوئیس حقوقدان برجسته و وکیل شاکیان مجاهدین)

«در پرونده حمید نوری، امضاء‌کننده زیر، اریک دیوید، استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل عمومی و سپس رییس مرکز حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد بروکسل، توسط شاکیان دعوت شد تا به‌عنوان شاهد متخصص در دادگاه منطقه‌ای استکهلم حاضر شود، دادگاهی که حمید نوری را به‌دلیل مشارکتش در قتل‌عام هزاران مخالف سیاسی رژیم آخوند ایران در سال 1988 مورد قضاوت قرار داد.
..
با تعقیب و محکومیت حمید نوری، دادگستری سوئد صلاحیت جهانی را اعمال کرد و نمونه‌ای باشکوه از مبارزه با مصونیت از مجازات بدترین جنایت‌کاران این دوران را به جهان ارائه داد، حتی اگر این اولین نمونه از این نوع تعقیب نباشد: برای یادآوری، دستگاه قضایی بلژیک در دهه 90 میلادی علیه شهروندان رواندا که در نسل‌کشی روآندا در آوریل تا ژوئیه 1994 دست داشتند، همین کار را انجام داد...»‌‌((پروفسور اریک دیوید)
***
از مقدمه این کتاب
دادستان پرونده نوری، خانم کریستینا لیندوف کارلسون، روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه ۲٠۲١ برابر با ۵ مرداد ١۴٠٠ کیفرخواست نوری را در ۴۴ صفحه صادر کرد: نقض قوانین بین‌المللی، جرم سنگین و قتل.
حمید نوری در روز شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ پس از پرواز از تهران به سوئد در فرودگاه استکهلم-آرلاندا با حکم دادسرای این کشور بازداشت موقت شد که چند روز بعد به قرار بازداشت یک ماهه تبدیل شد. در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ این قرار بازداشت تا ۵ فوریه ۲۰۲۰ تمدید شد.
بازداشت حمید نوری نخستین مورد از بازداشت یکی از اعضای «هیئت مرگ» کشتارهای سال ۱۳۶۷ در خارج از مرزهای ایران است. در جریان این کشتارها چند هزار زندانی سیاسی چپ و مجاهد مخفیانه اعدام شدند. تاکنون تعداد دقیق جان‌باختگان این کشتار معلوم نشده است.
بسیاری از خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ هنوز نمی‌دانند پیکر عزیزان‌شان در کدام محل دفن شده است.
بنا بر شهادت‌ شهود و کتب منتشر شده از خاطرات زندانیان سیاسی، «حمید نوری» با نام مستعار «عباسی» در زمان اعدام‌ها دادیار زندان گوهردشت بوده است. گفته می‎شود حمید نوری در سمت دادیار به «ناصریان» کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است.
طبق کیفرخواست دادستانی سوئد، در زمان این اعدام‌های دسته‌جمعی، حمید نوری، متهم پرونده، دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت بوده است. او متهم به مشارکت در اعدام دسته جمعی زندانیان و تحمیل رنج و درد شدید، از جمله وارد کردن شکنجه و سایر مجازات بدنی و روانی به آن‌ها است.
...
پیش‌تر سازمان دیده‌‌بان ایران خبر داده بود که پلیس سوئد نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ صفحه سند علیه نوری نتظیم و تهیه کرده است و شهادت شاکیان و شاهدان، از جمله این اسناد هستند:
«پرونده نوری در حدود ۱۰۰ شاهد و شاکی دارد. دادستان هنوز کیفرخواست‌ علیه نوری صادر نکرده است اما به نظر می‌رسد که اتهامات مطرح شده نهایی هستند و نوری با این اتهامات محاکمه خواهد شد.»
این اولین بار است که یک مقام دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، به دلیل شراکت در کشتار زندانیان سیاسی دستگیر و توسط یک دادگاه بی‌طرف غربی محاکمه می‌شود. بی‌گمان با سرنگونی حکومت اسلامی و سایر عاملین جرم و جنایت علیه مردم ایران، همه سران، مقامات و مسئولین سیاسی، نظامی، قضایی و ائمه جمعه‌، به‌دست عدالت سپرده خواهند شد.
بدون تردید دادگاه نوری و محکومیت وی به حبس ابد، مرحمی‌ست بر زخم‌های عمیق مادران خاوران و خاوران‌های ناشناخته سایر شهرهای سراسر ایران!
از آقای کنت لوئیس حقوق‌دان برجسته سوئدی و پروفسور اریک دیوید، نهایت تشکر را دارم که دعوت مرا پذیرفتند و هر کدام یادداشتی بر این کتاب نوشتند.
از دوستان عزیزم دکتر جلال سبزواری، بابک عماد، نادر ثانی و هم‌چنین نعمت علیمرادی ناشر کتاب ارزان، نهایت تشکر را دارم که هر کدام به‌نحوی در انتشار این کتاب سهمی را ادا کردند.
بهرام رحمانی - اکتبر 2022
***
در نتیجه‌گیری کتاب در صفحه 449، آمده است:
«حمید نوری معروف به «عباسی»، متهم به «قتل عمد» و «جنایت جنگی» به‌عنوان یکی همدستان «هیئت مرگ» در کشتار 1367 زندانیان سیاسی ایران، که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی با فرمان خمینی و به‌طور مخفیانه اعدام و در مکان‌های نامعلومی به خاک سپرده شدند، در دادگاه استکهلم محاکمه و محکوم شد.
دادگاه او در 10 اوت 2021 آغاز و 4 ماه مه 2022 به پایان رسید. قضات حکم خود را روز 14 ژوئیه 2022 اعلام کردند. نوری به حبس ابد محکوم شد که مطابق قوانین کیفری سوئد دست‌کم بیست سال است.
دادگاه حمید نوری تنها گوشه‌ای از جنایتی تاریخی است که در سال 1367 با حکم روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت حکومت اسلامی، صورت گرفت. با وجود گذشت چندین دهه از این اعدام‌های دسته‌جمعی، که در سراسر کشور رخ داده اما هنوز اطلاعات مشخصی از آن چه در زندان‌های سراسر ایران به جز «اوین و گوهردشت» رخ داده در دست نیست. حتی خانواده‌های اعدام‌شدگان هنوز هم خبر ندارند که عزیزان آ‌ن‌ها را بعد از اعدام در کجاها دفن کرده‌اند و تنها تعدادی از اعدام‌شدگان را در گورستان خاوران تهران دفن کرده‌اند.
...»
***
دادگاه استیناف حمید نوری:
دادگاه استیناف حمید نوری، دادیار سابق قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران که از سوی دادگاه سوئد به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و مشارکت در اعدام‌های سال‌ 1367 به حبس ابد محکوم شده بود از امروز چهارشنبه 11 ژانویه 2023-21 دی 1401، در استکهلم آغاز شد.
دادگاه استیناف از سه نفر قاضی و دو نفر هیات منصفه تشکیل شده و حمید نوری به درخواست خودش وکیل مدافع جدیدی دارد. در دادگاه استیناف اما توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری‌(2000 تا 2006) و همکار او، هانا لارسون رامپ است که از حمید نوری دفاع می‌کنند.
گفته شده که نوری وکلای سابق خود را به دلیل نارضایتی از عملکرد آن‌ها کنار گذاشت.
مارتینا وینسلو، دادستان این پرونده است چنان‌که در دادگاه بدوی بود. او نمی‌خواهد در مورد نتیجه دادگاه تجدیدنظر گمانه‌زنی و پیش‌بینی کند اما به داگنز نی‌هتر می‌گوید «شواهد‌(علیه نوری) قوی است.»
حمید نوری 18 آبان 1398‌-‌نهم نوامبر 2019 به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما او، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال 67 و هم‌چنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایش» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
این اولین بار است که یک عنصر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف و در فضایی کاملا آزاد و آرام محاکمه و محکوم می‌شود.
دادگاه استیناف پرونده حمید نوری، 11 و 12 و 13 ژانویه 2023، به اظهارات دادستان‌ها اختصاص داشت. 18 و 19 ژانویه به شنیدن سخنان وکلای مشاور شاکیان و 23 و 25 ژانویه نیز به اظهارات در دفاع از متهم اختصاص داشت. تاکنون 7 جلسه از دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شده است.
دادگاه تجدیدنظر قرار است تا پایان بهار سال جاری ادامه پیدا کند. حکم نهایی در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر ۲۰۲۳ صادر خواهد شد.
***
علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب از نشر و کتاب‌فروشی ارزان در استکهلم – سوئد، تهیه کنند و یا از آدرس زیر سفارش دهند:
آدرس نشر و کتاب‌فروشی ارزان در استکهلم:

Helsingforsgatan 15, 164 78 Kista, Stockholm
استکهلم - تونل‌بان آکالا
Tel: +46 70 492 69 24

دوشنبه هفدهم بهمن 1401-ششم فوریه 2023