دفاع پژاک از جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

آمد شاهو" یکی از مسئولین پژاک شاخه ایرانی پ ک ک طی مصاحبه ای با تلویزیون این جریان به اسم "آرین تی وی" که نسخه کردی این مصاحبه در خبرگزاری "فرات" وابسته به پ ک ک انتشار یافته است می گوید: (هدف بنيادىن اسلام، نجات بشريت است. نجات انسانيت از بردگى و جهالت است) و در ادامه در خصوص خیزش انقلابی و اعتراضات ایران می گوید: (انحراف جمهوری اسلامی از پایه های آیین اسلام دلیل گسترش بحران و تضادهای ایران شده است).

قبل از هر توضیحی باید روی این نکته تاکید کرد که پژاک اساسا جریانی بی ریشه است که ساخته دست پ ک ک و ابزار دست این حزب است و هیچ ربطی به خواست و مطالبات مردم کردستان ندارد.
پ ک ک مانند هر جریان ناسیونالیست دیگری بنا به موقعیت خود و اینکه در کنار کدام دولت ایستاده اند سیاستهای خود را تعین می کنند، شعار می دهند. روزی شیعه، دیگر روز دمکرات و روزی سنی و روز دیگر سوسیالیست می شوند. با این تفاوت که پژاک یک جریان بی ربط به جامعه و بی ریشه است.
کافیست به سخنان مسئولین دیگر این جریان دقت کنید، هر کدام پرچمی را باد می زند، یکی خود را شیعه می داند، دیگری از تسنن و سنی گرایی دفاع می کند و آن یکی خواهان دمکراسی و یا فدرالیزم قومیست. تاریخچه این جریان و حزب اصلی آن یعنی پ ک ک لبالب از این چرخشهاست. زمانی که بلوک شرق موجود بود موجودیت خود را به آن گره زد و خود را سوسیالیست می خواند و بخشی جنگ نیابتی بلوک شرق و سیاستهای حافظ اسد و بشار اسد در تقابل با دولت ترکیه شدند، در مقطعی که جمهوری اسلامی ادعای قدرتمندی در منطقه را داشت، پرچم خود را به تانک های رژیم جمهوری اسلامی آویزان کردند و بخشی از سیاستهای رژیم و هلال شیعی شدند و در کنار این رژیم پناه گرفتند. سنت احزاب ناسیونالیست همین بوده که در شکاف اختلاف دولتها رشد کرده و ادامه حیات دهند، بستگی دارد که از سوی چه دولتی حمایت مالی می شوند، روزی مذهبی، روزی طرفدار فدرالیزم قومی، مدتی دمکرات می شوند و دم از دمکراسی می زنند.
"آمد شاهو" در این مصاحبه تلویحا ضمن نصیحت جمهوری اسلامی، پیمان نامه مدینه توسط محمد پیغمبر مسلمانها را یاد آور می شود و می گوید: (ما به مثابه پژاک به عملی کردن پیمان نامه مدینه باور داریم و تنها جنبشی هستیم که آشکارا خواستار بستن کنگره اسلامی دمکراتیک شده ایم) .
اگر از بحث تاریخ اسلام و پیمان نامه مدینه که خود یکی از برگه های سیاه آنست، بگذریم. دفاع پ ک ک از جمهوری اسلامی امر جدیدی نیست،"عبداله اوجالان از همان ابتدای پیویست شدنش به هلال شیعی و پناه گرفتن در کنار این رژیم، رسماً از جمهوری اسلامی دفاع کرد.
همین چند وقت پیش بود که یکی دیگر از مسئولین این جریان خواستار گفتگو با رژیم و حل مسالمت آمیز مسئله کرد از راه آشتی شده بود. در حقیقت پ ک ک خود را متحد جمهوری اسلامی می داند. اما سیاست اصلی پژاک همانطور که گفته شد در راستای سیاستهای پ ک ک به منظور جذب جوانان و نیرو از کردستان ایران و استفاده از آنان در جنگ با رژیم ترکیه است.
بر خلاف تصور عده ای این سخنان نه از "سر بحران ایدولوژیک پ ک ک و اقمارش" بلکه از ماهیت واقعی این جریان سرچشمه می گیرد. زمانی که خیزش انقلابی دراوج خود بود و هر لحظه احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی می رفت، تلاش کردند که از قافله عقب نمانند و به شدت به تکاپو افتادند و در تقابل با دیگر جریانات ناسیونالیسم گفتند که این خیزش متعلق به کردستان و شعار زن زندگی آزادی متعلق به آنهاست. اکنون که ظاهر اوضاع کمی آرام تر شده است، این جریان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی هنوز ماندگار است و بنابرین باید فتیله حمایت خود را از این جنبش را پایین بکشد و آشکارا از اسلام و جمهوری اسلامی حمایت می کنند. سخنان این مسئول پژاک حاوی این پیام به رژیم است که ما از حمایت قبلی خود از این جنبش ابراز پشیمانی می کنیم و همان خدمتکار قبلی و هنوز خود را متحد شما می دانیم.
آسو سهامی
28 ژانویه 2023