روزبه کوراغلی: حمله تروریستی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 امروز صبح سفارت جمهوری آذربایجان در تهران توسط یک تروریست مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.  در این حمله تروریستی دو کارمند سفارت زخمی و مسئول بخش امنیتی سفارت کشته شده است.  هر سه فرد مورد حمله از اتباع جمهوری آذربایجان هستند.  با توجه به فیلمی که از لحظه اقدام فرد تروریست در دروبین ها ضبط شده است، در این فیلم کاملا روشن است این اقدام تروریستی سازمان یافته و از قبل برنامه ریزی شده بوده است.

  دو تلاش مشخص، یکی هماهنگی که بین نگهبان بیرون ساختمان (از نیروی انتظامی رژیم) و فرد تروریست در فیلم دیده می شود، و دیگری خروج با عجله ی دو مامور سفارت رژیم در باکو بعد از انجام اقدام تروریستی در تهران، که با اسنادی سفارت رژیم را ترک می کنند در اثبات انجام این اقدام جنایتکارانه توسط خود جمهوری اسلامی هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد.
البته باید تاکید کنم در بیش از سی سال گذشته جمهوری اسلامی بارها علیه جمهوری آذربایجان دست به اقدامات تروریستی و شرورانه ی مکرر زده است که وجدان های بیدار بیخبر از این اقدامات جنایتکارانه نیستند.
اما هدف چیست.؟
اینکه جمهوری اسلامی از دل یک بحران سربرآورد و با سرکوب بیرحمانه ی انقلاب بر سرنوشت توده ها تسلط یافت، و اینکه بنا به ماهیت و وظایفی که از جانب جهان امپریالیسم بر عهده گرفته است هر اقدام شرورانه را به وظیفه روز خود تبدیل کرده است، و بنا به شرایط ناپایدار و غیر مشروعی که دارد طبیعی است برای غلبه بر بحرانهایی که از بدو تاکنون داشته است چاره ای جز تولید بحران نداشته باشد.
در واقع تولید بحران به جزئی از استراتژی این حکومت تبدیل شده است. رژیمی که با بحران زاده شده است بدون تولید بحران نمی تواند بر سلطه ی خود قوام و دوام بخشد.
اما آیا امروز نیز این حکومت ترور و جنایت همچنان متصور است در شرایطی که توده ها عزم خود را برای درهم کوبیدن آن جزم کرده است، با دست زدن به این اقدامات تروریستی می تواند بر بحران فروپاشی خود غلبه کند.؟
و آیا فکر می کند با دست زدن به این قبیل ترورها قادر خواهد بود با نواختن شیپور پان ایرانیسم، شوونیسم و ناسیونالیسم تمامیتگرا و شعله ور کردن تعفن نژادی از همان جنس که دیکتاتوری پهلوی بر آن بنا نهاده شد و این جنایتکاران به ارث بردند اتحاد و همبستگی ملل تحت ستم را مورد ضرب قرار دهد، و فرصت تنفس پیدا کند.؟
اگر این سناریوها در گذشته می توانست بر تداوم دیکتاتوری و استبداد و توحش خدمت کند، قدر مسلم امروز نه آن تعفن را یارای هم صدای با این اشرار هست و نه ملل تحت ستم در آن سطح از ناآگاهی هستند که حاضر باشند لحظه ای در دام این توطئه ها گرفتار شوند و با خدمت به جنایتکاران ضرورت انجام امر انقلاب را حتی برای یک روز به تاخیر بیاندازند.
اما بی تفاوتی و سکوت معنا دار طیفی از "چپ" مشخصا احزاب و سازمان های مدعی یکبار دیگر بر این حقیقت مهر تائید زد که این باصطلاح چپ اراده ی خود را در خدمت سیاست هایی که برای اهداف مشخصی تلاش می کند قرار داده است. همانطور که در رابطه با مسائل خاورمیانه تابع سیاست های غرب هستند. صد البته تکلیف عوامل و مزدوران ارتجاع سرمایه نیز روشن است.
در پایان اضافه کنم ساعاتی پیش اطلاعات سپاه فیلمی را باصطلاح از بازجویی تروریست صحنه سازی و تهیه کرده است که دقت به آن انجام این جنایت توسط خود حکومت جمهوری اسلامی را بی هیچ شبهه ای اثبات می کند. این فیلم توسط خبرگزاری تسنیم با عنوان؛ "اظهارات مرد مهاجم مسلح، به سفارت استان جدا شده باکو"، در همکاری عوامل اطلاعاتی و سایبری حکومت و سلطنت طلبان و دیگر نحله های فکری پان ایرانیست بصورت وسیع در محیط های مجازی در حال پخش است.

پرتوان باد
اتحاد و همبستگی ملل تحت ستم
زنده باد انقلاب به رهبری طبقه کارگر انقلابی
سرنگون باد
جنایتکارترین، تبهکارترین و فاسدترین حکومت سرمایه و مذهب

روزبه کوراغلی
بیست و هفتم ژانویه ۲۰۲۳

دو فیلم مرتبط با ترور
فیلم خروج و فرار دو مامور سفارت رژیم از سفارتخانه رژیم در باکو


فیلم حمله تروریست به سفارت