روزبه کوراغلی: روزبه کوراغلی: کار مسکن آزادی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کار مسکن آزادی همه ی قدرت از آن شوراهای پرولتری: این شعار مطالبات و خواست زنان را در امر برابر حقوقی و رهائی آنان از اسارت و ستم سرمایه و مناسبات و روبنای آن که زن را در حد کالای جنس دوم تنزل داده است نمی تواند متحقق سازد. چرا که ستم و نابرابری زنان ناشی از ساختار  آنوقت امروز در جوامع رشد یافته ی سرمایه داری که تا حد قابل توجهی فرهنگ و مناسبات ساختارهای نظم کهنه را در خود حل نموده است، نباید شاهد هیچ نوع نابرابری و ظلم و ستم علیه زنان می بودیم.

آزادی مد نظر این شعار نه مرتبط با جایگاه و نقش زن در جامعه، بلکه در گسست از هر نوع علائق سیاسی - اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی و عاطفی و غیره که خلاف سیاست ها و نظام فکری جریان پ ک ک است و پیوستن به صفوف آن و پذیرش مجموعه مقررات آن معنا پیدا می کند، تئوریزه شده است.
این شعار حتی آن بخش از مطالباتی که گرایشات دنباله رو بورژوازی طرح می کنند را بازتاب نمی دهد، چرا که در درون این جریان مسئله طرح هرگونه علائق عاطفی و روابط عاشقانه بین زن و مرد ممنوع شده است. بنابرین رابطه ای که ممنوع است و "خاطی" با مجازات روبرو می شود، پرداختن به قراردها و ضوابط حقوقی یک امر ممنوعه تشکیلاتی چه معنایی می تواند داشته باشد.
همانطوریکه قبلا نیز توضیح داده بودم، این شعار تاکتیکی صرفا بخاطر جذب زنان و دختران محروم روستائی و حاشیه شهری که به دلیل سنگینی سلطه ی مناسبات نظم کهنه از محرومیت مضاعف در رنج بوده و قادر به تشخیص ریشه ی محرومیت ها و دردهای خود نیستند با وعده آزادی و زندگی در جلب به اردوی این جریان طراحی شده بود، زنان و دخترانی که باید در صف انقلاب برای رهایی از ظلم و ستم جامعه طبقاتی و مناسبات آن وارد عرصه مبارزاتی می شدند تحت پوشش مبارزه با داعش گوشت دم توپ دولت های امپریالیستی و مزدوران محلی آن در سوریه و عراق شدند.
توجه داشته باشیم اگر این شعار خطری را متوجه نظام سرمایه داری می کرد، آیا در آن صورت نیز اجازه داده می شد در مدیای سرمایه با این شدت و هیجان روی این شعار مانور داده شود. ؟
آیا جای سوال نیست، در تلویزیونی همچون ایران اینترناشنال که هزینه های مالی و سیاست آن توسط دولت عربستان سعودی یعنی شق دوم جمهوری اسلامی تامین و تعیین می شود مجریان و مهمانان آن چگونه با حرارتی عجیب از این شعار حرف می زنند، و این در حالیست که جایگاه و حقوق زن در قوانین تحت حاکمیت این حکومت بر کسی پوشیده نیست.
حال با تحلیل مختصری که در بالا داده شد پاسخ به سوال ذیل می تواند درک از ماهیت این شعار و مفهومی که از آزادی می دهد را بزبانی ساده روشن سازد؛
این نیرویی که با طرح یک شعار بورژوائی پوپولیستی در دفاع از آزادی زن برآمده است، با توجه به فرمانبری که از امپریالیسم دارد و نقشی که جهت پیشبرد سیاست های امپریالیسم بر عهده ی وی نهاده شده است، در شرایطی که خود تابعی از اعمال سیاست از بالاست چگونه می تواند به ستمی پایان دهد که منشاء آن همان نظمی است که آنرا به فرمانبری و خدمت خود درآورده است. ؟
متوجه باشیم هرگونه جا انداختن ایده های غلط و فریبکارانه در افکار عمومی خیانت به منافع و سرنوشت توده هاست و فریبکاری و آدرس غلط دادن از ویژگی های ارتجاع سرمایه و مذهب است، و نه_ از خصلت های عناصر آگاه و انقلابی...
بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۲۲