ناصر بابامیری: به یاری زندانیان اوین بشتابید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خبرها حاکی از اینست زندانیان اوین هم در پی اعتصاب و اعتراضات چند روز قبل خویش، امروز ۲۳ مهر شورش کرده اند. بدنبال آن آتش سوزی شدید درون چند بند زندان براه افتاده و رژیم هم پشت باروهای زندان سنگر گرفته و آنها را در محاصره دارد و تیراندازی میکند. بواقع جان گروگانها اوین بشدت در خطر است! می طلبد همانگونه که خانواده ها و مردم تهران دو هفته قبل به یاری دانشگاه شریف شتافتند و با تجمع هزاران نفری و هزاران ماشین نیز به نشانه حمایت از دانشجویان نیروهای اوباش را محاصره کردند و خواهان آزادی گروگان‌ها شدند، به یاری زندانیان اوین نیز بشتابند.

خصوصا که این روزها تهران کمیته جوانان محلات آن تشکیل شده و از توان سازماندهی بسیار خوبی برخوردارست می طلبد به ابتکارات خود در این زمینه متکی شوند و همراه با خانواده زندانیان در بند وارد عمل گردند. زندانیان حق مسلم دارند دست به اعتصاب و شورش بزنند و نهایتا بموقع درب زندانها را بشکنند و به خیزش سراسری ملحق شوند! اگر آنها هم قادر به اینکار نباشند روزش فرا می رسد که خیزش انقلابی درب همه زندانها در سراسر کشور را از پاشنه در آورد و درها را برویشان بگشاید.
۲۳ مهر ۱۴۰۱