تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تجمع دانشجویان این دانشکده در شرایطی با خواندن سرود برابری زنان شروع شد که مسئولین حراست پردیس مرکزی در لابی با دانشجویان حرف می‌زدند و آنان را تهدید می‌کردند که اگر تجمع امروز برگزار شود، فردا از حراست فیزیکی نیرو به دانشکده اعزام می‌شود تا آنان را جمع کند. از جمله شعارهای سرداده شده: "مرگ بر سه فاسد، شاه و شیخ و مجاهد" "نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری" "فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم" "از آسمان ایران، خون اگر ببارد، علامه متحد، قصد تسلیم ندارد"

"سکوت ما بردگیست، مقاومت زندگیست"
"رئیس حراست، نماد وقاحت"
"حراست پابوستون، دانشجو کابوستون"
"تا حرف حق رو گفتیم، صدای تیر شنفتیم"
"کشته شده خدانور، به دست چند تا مزدور"
در پایان با بستن نام کشتگان قیام بر شاخه‌های درخت در حیاط دانشکده، تجمع پایان یافت.
۲۱ آبان ۱۴۰۱