اطلاعیه شماره ۴ جوانان انقلابی محلات سنندج

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پشتیبانی از فراخوان تظاهرات سراسری، شنبه ۱۶ مهر: بیش از بیست روز از اعتراضات سراسری مردم معترض در کف خیابان شهرهای مختلف می گذرد. اعتراض و زد و خورد خیابانی کماکان ادامه دارد. در چند هفته اخیر اکثر شهرهای ایران در پشتیبانی از اعتراضات مردمی و در اعتراض به سرکوبگری حاکمیت جهل و سرمایه، دست به اعتصاب عمومی زدند و به خیابان ها آمدند. جوانان انقلابی از دانشجویان و دانش آموزران برگی دیگری از مبارزات خود را با پایین آوردن عکس های خامنه ای، با نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای، مقنعه های خود را به نشانه اعتراض در هوا تکان داده و به راهپیمایی خیابانی دست زدند.

ما جوانان محلات شهر سنندج بار دیگر اعلام می کنیم راهی را که آغاز کرده ایم تا رسیدن به جامعه ای آزاد و برابر ادامه می دهیم. ما درقدم اول خواهان ازادی بدون قید و شرط کلیه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی هستیم. ما تظاهرات و اعتراض در کف خیابان را از حقوق اولیه همه شهروندان می دانیم و این حق را با مبارزه متحدانه خود به سرکوبگران حاکم تحمیل خواهیم کرد.
ما در همبستگی و همگام شدن با فراخوان سراسری دانشجویان، اساتید دانشگاها، دانش آموزان، معلمان و همچنین جوانان محلات شهر تهران، روز شنبه ۱۶ مهرماه با آمدن به کف خیابان ها و میادین شهر سنندج، به حاکمان جهل و سرمایه حالی خواهیم کرد که با سرکوب و ارعاب و دستگیری و بازداشت ها مردم مبارز و بپاخسته را نه تنها نمیتوان مرعوب کرد، بلکه ده ها و صدها نفر جای خالی آنها را پر خواهند کرد.
ما جوانان محلات سنندج بار دیگر از کلیه جوانان این شهر می خواهیم سنگرهای مبارزه را تا پیروزی خالی نگذارند و در جواب به فراخوان سراسری تشکل های مختلف سراسر ایران، روز شنبه ۱۶ مهر ماه، با حضور خود در کف خیابان ها و میادین شهر سنندج همگام و همراه با اعتراضات سراسری و با نشان دادن عزم و اراده مبارزاتی خود بر علیه وضع موجود، زیر پای سرکوبگران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را داغ نگه داریم.

همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند
همه ی زندان سیاسی باید بی قید و شرط آزاد شوند
خیابان سنگر ماست، اعتراض درخیابان حق ماست
زنده باد آزادی، برابری، حکومت شورایی
جمعی از جوانان انقلابی محلات سنندج
۱۵ مهر ۱۴۰۱